Model wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy. Rusza cykl konferencji

1 października 2019

W październiku i listopadzie we wszystkich miastach wojewódzkich odbędą się konferencje upowszechniające praktyczne narzędzia (aplikacje komputerowe, kalkulatory kosztów i korzyści, poradniki i listy kontrolne) wspierające pracodawców chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Cykl konferencji odbywa się pod patronatem Karty Różnorodności.

Podczas konferencji naukowcy i partnerzy społeczni zaprezentują praktyczne narzędzia wspierające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – aplikacje komputerowe, kalkulatory kosztów i korzyści, poradniki i listy kontrolne. Uczestnicy będą mieli możliwość wypróbowania narzędzi podczas warsztatów oraz skonsultowania się z ekspertami PFRON, specjalistami z zakresu projektowania stanowisk pracy oraz ekspertami ds. BHP.

Wszystkie narzędzia udostępniane są bezpłatnie. Wśród nich są:

  • Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy – zasady postępowania w celu dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych,
  • Poradniki dla pracodawców na temat organizacji środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną.
  • ErgoON – kalkulator korzyści – aplikacja umożliwiającą obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej
  • ErgoON – lista kontrolna – aplikacja do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością
  • ErgoON – wizualizacje – aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji i prezentacji dostosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
  • ErgoON – projektowanie – narzędzie wspomagające projektowanie – aplikację w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów, pozwalająca na interaktywną symulację pracy na projektowanym stanowisku lub planowanie zmian w już istniejących.

Rejestracja i szczegóły organizacyjne dostępne są tutaj. Więcej informacji o konferencjach i opracowanych narzędziach na portalu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Pobierz ulotkę informacyjną >>>