Mobbing w świetle prawa – podcast Deloitte

3 maja 2015

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, a w przypadku zaniedbań w tym zakresie to właśnie pracodawca ponosi konsekwencje wystąpienia tego zjawiska.

Marcin Sękowski oraz Ewa Gieroń, prawnicy w Kancelarii Deloitte Legal, odpowiadają na pytania dotyczące problematyki mobbingu w miejscu pracy.

  • Dlaczego problematyka mobbingu powinna interesować pracodawców?
  • Co w praktyce oznacza „odpowiedzialność za wystąpienie mobbingu”?
  • Jak duża może być kwota odszkodowania?
  • Czy odpowiedzialność finansowa to jedyne, co może spotkać pracodawcę, u którego występuje mobbing?
  • Co może zrobić pracodawca, by uchronić się przed konsekwencjami, jakie pociąga za sobą mobbing w miejscu pracy?
  • Czy liczba spraw dotyczących mobbingu będzie wzrastać?

Zapraszamy do wysłuchania podcastu na stronie Deloitte.

Tam też znajdą Państwo link do rejestracji na webcast pt. Mobbing w miejscu pracy – co powinien wiedzieć pracodawca?, który odbędzie się 19 maja 2015 r. o godz. 10.00. Jego celem będzie przybliżenie istoty mobbingu oraz konsekwencji, które może ponieść pracodawca, jeśli nie zadziała prewencyjnie.

Źródło: Deloitte.com.