Mniej niż 10% członków i członkiń zarządów Środkowoeuropejskich firm to kobiety – wyniki badań

7 lipca 2016

Na początku roku cztery organizacje partnerskie projektu”Learning about causes and effects of gender (im)balance in CE Europe” finansowanego przez UE przeprowadziły badania na temat udziału kobiet w zarządach firm Środkowoeuropejskich. Forum 50% (CZ), Kongres Kobiet (PL), Hungarian Women’s Lobby (HU), V4 Revue (SK) przebadały  25 przedsiębiorstw państw Grupy Wyszehradzkiej o najwyższym dochodzie – brane były pod uwagę zarówno przedsiębiorstwa państwowe jak i prywatne. Z badań wynika, że kobiety stanowią mniej niż 10% członków zarządów tych firm.
Wyniki badania zostały opublikowane na stronie Kongresu Kobiet.

Wybrane wnioski z badania:

  • Udział kobiet w zarządach przedsiębiorstw nie przekracza 10% z żadnym państwie Grupy Wyszehradzkiej. Najwyższy udział osiągają Czesi, następnie Węgrzy. Największa dysproporcja płci występuje w Słowacji i Polsce.
  • Najniższy udział kobiet jest wśród prezesów zarządów, w regionie, wśród badanych firm (+5 banków) jest jedna prezeska zarządu – z Polski. W pozostałych państwach V4 mężczyźni zajmują 100% posad szefów przedsiębiorstw.
  • Udział kobiet w zarządach wynosi 7-12% w państwach V4. Największa dysproporcja występuje w Polsce.
  • W zarządach przedsiębiorstw publicznych najwięcej kobiet zasiada na Węgrzech (15% członków), dalej plasują się Czechy i Słowacja (odpowiednio 12 i 8 %), a na końcu jest Polska, gdzie udział kobiet wśród prezesek i członkiń zarządów spada poniżej 2%.
  • Na Słowacji, Czechach i na Węgrzech prezeski i członkinie zarządów częściej pojawiają się w przedsiębiorstwach publicznych, w Polsce odwrotnie. Udział kobiet wśród prezesów i członków zarządów przekracza 9% (sześć razy więcej niż w przypadku przedsiębiorstw państwowych). Pełne wyniki badań i wykresy można znaleźć tutaj.