Młodzi na rynku pracy. Raport z badań ISP

12 października 2012

Opracowanie „Młodzi na rynku pracy. Raport z badania” Macieja Pańków z Instytutu Spraw Publicznych poświęcone jest sytuacji osób młodych na rynku pracy w Polsce.

Obejmuje diagnozę w oparciu o zróżnicowane źródła, które wskazano niżej, a także wynikające z niej rekomendacje dla twórców polityk publicznych. Wiele istotnych informacji umieszczono w kontekście europejskim, prezentując porównania z sytuacją w innych państwach.

Starano się skoncentrować na kilku istotnych i szerokich polach problemowych, a w ich obrębie również na bardziej szczegółowych zagadnieniach, pozwalających na ukazanie pewnych konkretnych aspektów sytuacji młodych i wypracowanie na podstawie ich analizy szczegółowych rekomendacji.

Raport stanowi w zamyśle autora przystępną kompilację danych z różnych źródeł, uzupełnioną również o wiedzę wytworzoną w toku badania. Na ogół nie ma bezpośrednich odniesień do toczących się obecnie dyskusji dotyczących sytuacji zawodowej osób młodych w Polsce, ani tym bardziej prób ich szczegółowego referowania, choć podejmowany jest szereg kwestii komentowanych i analizowanych w mediach oraz środowiskach akademickich.

Przedstawione na końcu rekomendacje stanowią próbę zabrania głosu i dostarczenia pewnych propozycji co do kształtu rozwiązań służących poprawie położenia młodych Polaków na rynku pracy.

Raport do pobrania

Źródło: www.isp.org.pl