„Młodzi na rynku pracy” – analiza tematyczna FOB

2 marca 2015

Brak chętnych do pracy wydaje się dziś utopijną wizją w sytuacji, gdy praktycznie co piąty młody Polak nie ma możliwości zatrudnienia w kraju. Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika jednak, że już w 2020 roku stanie się to realne. Wykorzystanie potencjału najmłodszych pokoleń pracowników w dużej mierze zależeć będzie od sposobu zarządzania firm. Temu właśnie poświęcona jest najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Młodzi na rynku pracy”.

Przedstawiciele pokolenia Y w 2025 roku zdominują rynek pracy. Co czwarty zatrudniony będzie reprezentantem generacji ludzi urodzonych w ostatniej dekadzie socjalizmu, zdobywających wykształcenie w latach 90. i wkraczających w dorosłość już w nowym stuleciu, dlatego zwanych również Milenialistami. Bardzo szybko dołączy do nich pokolenie Z – młodsze, urodzone po 1995 roku. Mimo przewidywanego, dużego wpływu tych osób na rynek pracy w przyszłości, w obecnych realiach wydają się być niezauważani przez potencjalnych pracodawców. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być ich specyficzny styl życia i stosunek do pracy.

Jak pokazuje analiza tematyczna „Młodzi na rynku pracy” Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawiciele pokoleń: Y i Z, dużo bardziej niż ich starsi koledzy cenią sobie równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Nie przywiązują się do swojego miejsca pracy, a zmieniają je średnio co 3 lata. Nieobojętne są im wartości reprezentowane przez firmy i ich aktywność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Co więcej, w nowe miejsca pracy mogą wnieść unikalne wartości, zwane również kompetencjami przyszłości. Należą do nich m.in. zdolność do pracy w wielokulturowym środowisku, umiejętność filtrowania istotnych danych w szumie informacyjnym, inteligencja społeczna i emocjonalna oraz współpraca w zespołach wirtualnych.

Walka o talenty

Rynek pracy będzie ewoluował w stronę rynku pracownika, co potwierdzają także mało optymistycznie zmiany demograficzne w Polsce. Niedobór rąk do pracy pracodawcy odczują już najprawdopodobniej za pięć lat. Wyzwaniem dla polskich firm pozostaje po pierwsze zatrzymanie w kraju pracowników z pokoleń: Y i Z, a więc tych, którzy mają największe możliwości przemieszczenia się poza granice kraju. Po drugie, znalezienie odpowiedzi na ich wysokie oczekiwania dotyczące warunków zatrudnienia.
Analiza tematyczna „Młodzi na rynku pracy” wskazuje na wyzwania, przed którymi stanie biznes w związku ze zmianą pokoleniową i dominacją nowych generacji.

Work-life balance – praca powinna umożliwiać godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym, co może odbywać się na przykład poprzez zapewnienie elastycznego czasu pracy.

Zmiana systemów motywacyjnych – ważniejszą rolę w przyciąganiu talentów może odgrywać atmosfera pracy czy możliwość rozwoju niż wynagrodzenie.

Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi – polityka zarządzania różnorodnością powinna uwzględniać coraz bardziej zdywersyfikowane, także pod względem wieku, zespoły pracowników.

Społeczna odpowiedzialność pracodawcy – młodzi pracownicy będą egzekwować od zatrudniających dowody na wdrażanie strategii CSR.

Employer branding – w wyborach zawodowych przedstawiciele pokoleń Y i Z będą kierować się wizerunkiem organizacji, stąd potrzeba odpowiedniego zarządzania marką pracodawcy.

– CSR zakłada działanie i myślenie w perspektywie długofalowej. Nadchodzące zmiany na rynku pracy wymagają proaktywnego podejścia i zarządzania zróżnicowanymi zespołami. Odpowiedzialny pracodawca może budować swoją przewagę konkurencyjną, a także zapewniać stabilny i zróżnicowany wzrost firmie, nawet w perspektywie zawodowo wymagających przedstawicieli młodszych pokoleń pracowników – mówi Piotr Sobolewski, koordynator projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Analiza tematyczna „Młodzi na rynku pracy” została opracowana przez autorów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obok przeglądu obecnej sytuacji zawodowej przedstawicieli pokoleń: Y i Z w Polsce, ukazuje także prognozowane i pożądane kierunki zmian. Analiza odwołuje się do wielu źródeł, w tym badań, cennych ze względu na ich polski kontekst. Została opatrzona komentarzami ekspertów. Dodatkowo zawiera opisy dobrych praktyk skierowanych do młodych ludzi firm takich jak: Bank Zachodni WBK, Tchibo, Tesco.