Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

24 kwietnia 2013

PARP prezentuje publikację „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce.” Raport podsumowujący III edycję badań Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2012 roku.

W kolejnej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego autorzy uzyskali zbliżone do poprzednich lat wyniki wskazujące na to, że pracodawcy poszukujący pracowników mają problem ze znalezieniem takich, którzy mają adekwatne kompetencje zawodowe i społeczne, a także umiejętność zorganizowania swojej pracy.

Wśród przeszkód w zatrudnieniu pojawiają się też brak motywacji do pracy i zbyt wysokie oczekiwania płacowe w stosunku do oferowanych kompetencji. Młodość niekoniecznie jest atutem na rynku pracy. Młodzież może liczyć na pewne preferencje przy zatrudnianiu w usługach, ale na stanowiskach specjalistycznych czy kierowniczych już nie.

Starzenie się ludności jest przedmiotem dyskusji zdecydowanie dłużej niż problemy z zatrudnieniem młodych. Wyzwania w tym zakresie były już wielokrotnie analizowane. W świetle wyników Bilansu Kapitału Ludzkiego wskazujemy na znaczenie generacji w wieku średnim. Na radykalną zmianę sytuacji dzisiejszych seniorów jest już za późno. To sposób i jakość starzenia się dzisiejszych kobiet i mężczyzn w wieku średnim, a szczególnie pokoleń wyżu demograficznego, będzie miała kluczowe znacznie dla sytuacji naszego kraju w najbliższych dziesięcioleciach.

Sytuacja w grupie młodych i starszych wiekiem pracowników rodzi poważne implikacje dla polityk publicznych. Jesteśmy jako społeczeństwo w niełatwej sytuacji. Przeciągające się problemy gospodarcze w Europie i towarzysząca im niepewność oraz osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce coraz silniej odbijają się na rynku pracy. Pozbawienie znacznej części młodych osób możliwości doświadczenia pracy zmniejsza zasoby kapitału ludzkiego dostępne w gospodarce. Jednocześnie kolejne roczniki powojennego wyżu demograficznego wkraczają w wiek emerytalny. Szczyt tego procesu spotka się w ciągu nadchodzących lat ze skutkami niżu demograficznego, który ograniczy napływ młodych osób na rynek pracy.

Pobierz raport
Źródło: parp.gov.pl