Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz o Karcie Różnorodności i zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy

22 sierpnia 2013

Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, w wywiadzie z Pulsem HR opowiedziała o korzyściach związanych z zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy oraz Karcie Różnorodności. Podkreśliła, że „różnorodność się opłaca, pod warunkiem że potrafimy nią dobrze zarządzić”. Przedstawiła również Kartę Różnorodności jako dobrą praktykę, narzędzie wskazujące, jak można implementować prawo. Dodała, że Karta „pokazuje, że zarządzanie różnorodnością pozwala na pełniejsze korzystanie z ludzi. A to może istotnie wpłynąć na wynik ekonomiczny firmy.”

Cały wywiad z p. Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, można przeczytać na stronie http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/nl,15199.html

Źródło: http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/nl,15199.html