Minigranty na projekty wielokulturowe w Warszawie

4 kwietnia 2018

Centrum Wielokulturowe w Warszawie zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach mini-grantów. Celem konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów to 50.000 złotych (wartość jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. złotych). Projekty mogą być realizowane w terminach od 21 maja do 31 października 2018 roku. Okres realizacji projektu 60 dni. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie do 6 kwietnia 2018 roku, godz. 18:00. Formularz można też przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Projekty powinny mieć charakter wielokulturowy, być realizowane w przestrzeni Centrum i wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele konkursu:

  • pobudzanie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne,
  • zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
  • wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
  • wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
  • poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych,
  • integracja międzykulturowa oraz edukacja.

Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl, telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie. Więcej informacji udziela Tadeusz Olczak z Centrum Wielokulturowego tel. 501 123 333, tadeusz@cww.waw.pl

Centrum Wielokulturowe w Warszawie

Pod koniec 2014 roku powstało Centrum Wielokulturowe, stanowiące platformę współpracy między organizacjami, m.st. Warszawą oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w ten projekt jako partnerzy. Nad koncepcją i najważniejszymi zadaniami Centrum wspólnie pracowali przedstawiciele Urzędu oraz 30 organizacji pozarządowych, w wyniku czego powstał plan priorytetowych działań. Główne obszary realizowanych działań to: aktywizacja, informacja, kultura i edukacja. Przez 3 lata zorganizowano blisko 800 inicjatyw. Centrum planowano jako siedzibę dla warszawskich organizacji zrzeszających cudzoziemców i działających na rzecz migrantów i wielokulturowości. Pilotaż Warszawskiego Centrum Wielokulturowego był czteroletnim projektem Fundacji Inna Przestrzeń. W tym czasie powstała inicjatywa i powołano Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego, która prowadziła Centrum w latach 2014 – 2017.

Od maja 2017 roku gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja dla Somali, które realizują projekt współfinansowany z budżetu m.st Warszawy. Kwota przyznanej dotacji na funkcjonowanie CWW w latach 2017 – 2019 wynosi ponad milion złotych.

Centrum Wielokulturowe to przyjazna przestrzeń do wymiany pomysłów, poglądów, poznawania siebie i swojej kultury, realizacji pomysłów, pasji i wzbogacania siebie o wartości wielokulturowe. Każdy może bezpłatnie skorzystać z sal, a także wziąć udział w debatach i konferencjach, oglądać ciekawe wystawy, projekcje filmów, uczyć się bezpłatnie języka polskiego, zasięgnąć porady prawnika czy doradcy zawodowego i zaplanować swoja zawodową przyszłość.

źródło: materiały prasowe