#MiesiącRóżnorodności za nami

15 czerwca 2020

W ramach Miesiąca Różnorodności przez cały maj w mediach Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentowane były eksperckie wideo, podcasty i artykuły poświęcone aktualnym wyzwaniom rynku pracy. Głos zabrali/ły ekspertki i eksperci wywodzący/e się z biznesu, uczelni czy mediów. Partnerem Miesiąca Różnorodności była firma Henkel Polska.

Dziesięć lat temu Komisja Europejska uruchomiła Europejską Platformę Kart Różnorodności – międzynarodową sieć, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy. Karta obecna jest już w 24 krajach UE, a jej sygnatariuszami jest ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych, reprezentujących ponad 16 milionów pracownic i pracowników. Komisja Europejska postanowiła, że maj będzie miesiącem, w którym podsumowane zostaną działania w ramach Kart Różnorodności. Jednocześnie chciała zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji niezwykle istotne jest uznanie budowanie włączającego rynku pracy za priorytet dla biznesu, administracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynujące Kartę Różnorodności w Polsce, postanowiło w tym roku przenieść do sieci Ogólnopolski Dzień Różnorodności, w tym roku organizowany już po raz ósmy. Przybrał on formę Miesiąca Różnorodności i wpisał się w ogłoszony przez Komisję Europejską #EUDiversityMonth.

– W tym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy do świętowania Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w formie online. Poprzez przyjrzenie się tematowi budowania włączającego i stabilnego rynku pracy z różnych perspektyw chcieliśmy wskazać, z jakimi wyzwaniami muszą pilnie zmierzyć się biznes, administracja i sektor NGO. Obecna sytuacja zmusza nas nie tylko do zadawania pytań, ale i do szukania rozwiązań, których wdrożenie pozwoli firmom i społeczeństwu skutecznie przezwyciężyć skutki kryzysu, pamiętając przy tym o takich wartościach jak solidarność i troska o najsłabszych – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

 – Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy musieliśmy się błyskawicznie przystosować do całkowicie zmienionych warunków pracy. W Henklu sytuację ułatwiły rozwiązania, które od dawna już funkcjonują w naszej firmie, pomagając zapewnić pracownikom utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. I właśnie doświadczeniami organizowania pracy zdalnej na niespotykaną dotąd skalę, jak i utrzymywania motywacji pracowników dzielili się moi koledzy. Mam nadzieję, że odbiorcy wszystkich wystąpień w ramach Miesiąca Różnorodności znaleźli w nich inspiracje, które pomogą im w tworzeniu wspierających, różnorodnych miejsc pracy jutra. I to niezależnie od tego, czy będzie nas do tego dyscyplinował koronawirus – mówiDorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej w Polsce i krajach bałtyckich, pełnomocniczka zarządu ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

Eksperckie wideo, podcasty i artykuły

W ramach Miesiąca Różnorodności, zrealizowanego w partnerstwie z Henkel Polska, przygotowany został cykl wywiadów oraz eksperckich wystąpień poświęconych wyzwaniom związanym z m.in. przyszłością rynku pracy, pełnieniem ról opiekuńczych czy mierzeniem poziomu zaawansowania firmy w zakresie zarządzania różnorodnością. Materiały dostępne są bezpłatnie w mediach Karty Różnorodności: na  Facebooku oraz stronie internetowej.

 • Dorota Strosznajder (Henkel Polska) i Marzena Strzelczak (FOB) zapraszają do udziału w Miesiącu Różnorodności [wideo] >>
 • Tematy przewodnie Miesiąca Różnorodności [podcast] >>
 • Marzena Strzelczak: Co może zmienić polska transpozycja dyrektywy o work-life balance? [artykuł] >>
 • Marzena Strzelczak: Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce [wideo] >>
 • dr hab. Sylwia Przytuła: Zarządzanie różnorodnością a organizacja włączająca [artykuł] >>
 • Kamil Fejfer: Kobieta pracująca – stereotypy [wideo] >>
 • dr hab. Izabela Warwas: Włączenie jako wartość dla organizacji [artykuł] >>
 • Kamil Fejfer: Kobieta pracująca – rzeczywistość i propozycje zmiany [wideo] >>
 • Marta Orzęcka: Cechy organizacji różnorodnych i włączających [artykuł] >>
 • Kamil Fejfer: Kobieta pracująca w czasie pandemii [wideo] >>
 • Marcel Andino Velez: Mężczyzna w roli opiekuna [wideo] >>
 • Marcel Andino Velez: Raz, dwa, trzy, teraz opiekunem będziesz…. ty! [artykuł] >>
 • Natalia de Barbaro: 5 odkryć z czasu pandemii [podcast] >>
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska: Kompetencje przyszłości i rynek pracy w procesie transformacji IA: czy jesteśmy gotowi na całkowitą pracę zdalną? [wideo] >>
 • Krystian Sutkowski (Henkel): Motywacja na odległość [wideo] >>
 • Daria Gostkowska (BNP Paribas): Praca zdalna i transformacja cyfrowa. Lekcja z czasu kryzysu [wideo] >>
 • Urszula Kostro (Henkel): Procedury pracy zdalnej [wideo] >>
 • Katarzyna Siemienkiewicz: Jak dyrektywa work-life balance zmieni polski Kodeks pracy? [artykuł] >>
 • Aleksander Pietrzak zaprasza na film „Ja i mój tata” >>
 • Kultywujmy radość z małych rzeczy. Rozmowa z reżyserem Aleksandrem Pietrzakiem [wywiad] >>
 • dr Dorota Szelewa: Dyrektywa #worklifebalance – jak się sprawdziły jej założenia i prawo pracy w czasach kryzysu [wideo] >>
 • Co dziś znaczy „etyczna firma”? Rozmowa z prof. Janiną Filek [wideo] >>
 • „Potrzebny dialog i konsensus polityczny – nowa strategia demograficzna dla Polski”. Rozmowa z Barbarą Sochą, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [wideo] >>
 • Czego uczy nas kryzys w kontekście zarządzania różnorodnością? [wideo] >>

Odwaga i równowaga, czyli work-life balance po polsku

Jak skutecznie łączyć życie zawodowe i osobiste? Dlaczego warto, by pracodawcy wspierali w tym swoich pracowników i pracownice? Co jest największym wyzwaniem dla osób opiekujących się bliskimi? Czy rynek pracy jest gotowy na prawdziwy work-life balance? O tym w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydanej z okazji Miesiąca Różnorodności. Czytaj więcej >>

Znamy liderów zarządzania różnorodnością

W ramach #MiesiącRóżnorodności ogłoszono skład II edycji Diversity & Inclusion Rating – zestawienia przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Deloitte Polska. Wśród liderów zarządzania różnorodnością znalazły się Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska. Zapis relacji z wydarzenia dostępny jest na Facebooku Karty Różnorodności. Diversity & Inclusion Rating to narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń i metodyk polskich i międzynarodowych, zaprojektowane by mierzyć poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji. Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Czytaj więcej >>

Nowi Sygnatariusze Karty Różnorodności

W tym roku do grona Sygnatariuszy KR dołączyły: DNB Bank Polska S.A., LIDEX Sp. z o.o,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Colliers International Poland Sp. z o.o., Fundacja Inna Fundacja, Tesco Polska, Rödl & Partner, Eaton VG Poland oraz Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. Tym samym na liście Sygnatariuszy Karty Różnorodności jest już ponad 280 podmiotów. Więcej >>

Dobre praktyki

W tym roku przypada 10-lecie Europejskiej Platformy Kart Różnorodności. Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami, jakie realizują Sygnatariusze KR w Polsce. Wiele z nich dotyczy także obecnej sytuacji i wyzwań, przed którymi stoimy. Liczymy, że poniższe zestawienie stanowić będzie inspirację w podejmowaniu działań z obszaru zarządzania różnorodnością i budowania organizacji włączających. Więcej >>

Upskill 4 Future

W połowie maja odbyło się także pierwsze webinarium w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4 Future”, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób transformacja zasobów ludzkich może zwiększyć szanse na zatrudnienie i tym samym ochronić grupy pracowników szczególnie narażonych na negatywne skutki przemian na rynku pracy. Podczas spotkania Marzena Strzelczak, prezeska FOB, oraz Marta Borowska, menedżerka projektów FOB, przedstawiły cele, uczestników i harmonogram projektu oraz omówiły narzędzie do oceny gotowości HR do prowadzenia włączającej transformacji w miejscu pracy. Dr hab. Renata Włoch, członkini zespołu DeLab UW, nakreśliła kontekst związany z przyszłością rynku pracy. Agnieszka Bartnikowska i Małgorzata Petru (BNP Paribas Bank Polska) oraz Paulina Rubajczyk (Orange Polska) omówiły zaś kompetencje przyszłości na podstawie case studies opartych na codziennej praktyce firm.