Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych i tagi pracy

25 listopada 2016

W dniu 3 grudnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. jest nie tylko zwrócenie uwagi na problemy osób z niepełnosprawnościami, ale również pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w codzienne życie społeczne oraz zwiększenie świadomości publicznej dotyczącej korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych. Konwencja jest jednoczenie wyzwaniem, musimy iść dalej, w dalszym ciągu dostosowywać do niej polskie prawo oraz budować wrażliwość i zrozumienie na potrzeby niepełnosprawnych.

Miarą dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego jest jego stosunek , do tych którzy pozostawieni sami sobie mogą nie poradzić sobie w nowoczesnym , wymagającym świecie. Ludzie starsi, chorzy , niepełnosprawni, mniejszości narodowe- te grupy muszą znajdować się pod ochronnym parasolem państwa. Państwa czyli nas wszystkich.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych uruchamiając Punkty Zatrudnienia Wspomaganego, które pomagają osobom niepełnosprawnym uzyskać zatrudnienie.

Praca dla osób niepełnosprawnych stanowi nie tylko źródło zaspokojenia potrzeb materialnych oraz własnych aspiracji zawodowych. Możliwość współpracy z osobami zdrowymi, codzienny kontakt z otoczeniem sprawia, że staje się ona wspaniałą i skuteczną formą rehabilitacji zawodowej.  Życie i praca w społeczeństwie bez poczucia dyskryminacji pomaga niepełnosprawnym w osiągnięciu satysfakcji, która przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne i samopoczucie. Człowiek, który czuje się potrzebny i ma wrażenie, że robi coś pożytecznego ma zwykle większą motywację do pracy niż pozostali. Zdaje sobie również sprawę z tego, że musi szanować obecną pracę bardziej niż osoby zdrowe, ponieważ ma od nich zdecydowanie mniejsze szanse na znalezienie nowej posady.

Jako, że praca jest dla osób niepełnosprawnych pożądaną formą rehabilitacji społecznej konieczne jest zaangażowanie odpowiednich instytucji, które zajmą się edukacją społeczeństwa pod względem zmiany wyobrażeń i zachowań wobec niepełnosprawności. Integracja z niepełnosprawnymi może bowiem przynieść obopólne korzyści – zarówno niepełnosprawnym, jak i osobom zdrowym.

Praca jest drogą do pełnej integracji, dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje  Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

Termin: 1 grudnia (czwartek)
Godzina: 10.00 -13.00
Miejsce: MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa (sala widowiskowa)

Podczas Giełdy Pracy zaprezentują się firmy, które posiadają oferty pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością. Podczas Giełdy przewidziane są również stoiska doradcze: PFRON, ZUS, Biura Karier, Urząd Pracy. Wśród wystawców znajdzie się między innymi jeden z sygnatariuszy Karty firma Carrefour.