Międzynarodowe Forum Miast Empatycznych – Kraków 15-16 maja 2023

26 kwietnia 2023

Miasto Kraków zaprasza na międzynarodowe Forum miast empatycznych. Konferencja ta, to przestrzeń spotkania przedstawicieli i przedstawicielek miast z całej Europy, platforma dyskusji o potrzebie budowania równościowych, otwartych miejskich wspólnot, a także okazja do poznania dobrych praktyk i zbudowania nowych pól międzynarodowej współpracy.

Kraków zaprasza do rozmowy o prawach człowieka na poziomie lokalnym zagranicznych i krajowych partnerów, których doświadczenie i zaangażowanie na gruncie polityk równościowych stanowi inspirację i buduje nadzieję na lepszą przyszłość naszych miast.

Podczas konferencji porozmawiamy o wyzwaniach, które stoją przed nami w związku z wzrastającymi nastrojami nacjonalistycznymi, rosnącym populizmem i wymykająca się spod kontroli mową nienawiści w cyfrowej przestrzeni i poza nią. Skrajnie podzielone społeczeństwa i wzmagające się napięcia spowodowane trudną sytuacją gospodarczą, skutkami pandemii, a także poczuciem zagrożenia wywołanym przez wojnę – to fragmenty naszej trudnej rzeczywistości. Miasta będące najbliżej obywateli i obywatelek mają niezwykłą rolę w budowaniu społecznej wrażliwości, empatii i wzmacniania idei praw człowieka. Ta odpowiedzialność biorą na siebie urzędnicy i urzędniczki w wielu miastach w całej Europie i te dobre praktyki i skuteczne narzędzia miast empatycznych pragniemy podczas spotkania w Krakowie pokazać.

Konferencja będzie też okazją do poznania i rozmowy na temat ramy miast praw człowieka, która wskazuje ścieżki implementowania polityk równościowych w ramach polityk miejskich opublikowanej przez Agencję Praw Podstawowych pt. „Human rights cities in the EU: a framework for reinforcing rights locally”.

Całe wydarzenie będzie tłumaczone (język angielski/polski)

Konferencja odbędzie się w Muzeum Krakowa (Sala Miedziana), Rynek Główny 35

Agenda wydarzenia i rejestracja: https://rownosc.krakow.pl/rowne_traktowanie/270649,artykul,forum_miast_empatycznych.html