Mentoring w zarządzaniu wiekiem – spotkanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

25 sierpnia 2017

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza sygnatariuszy Karty Różnorodności na spotkanie poświęcone tematowi zarządzania wiekiem, ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie mentoringu. Spotkanie odbędzie się 29 sierpnia w godz.10.30 -14.00.

PROGRAM SPOTKANIA:

I. 10.30-10.40 Powitanie – Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

II. Strategie i dobre praktyki

10.40-11.10 – Wyzwania związane z zarządzaniem wieloma generacjami – Anna Grosiak, Dyrektor, firma Siemens
11.10-11.40 – Ochrona i promocja zdrowia w zarządzaniu różnorodnością –  Izabela Chocianowska, Główny Specjalista, Orange Polska

11.40-12.10 – Tworzenie strategii zarządzania wiekiem – Michał Olbrychowski, Dyrektor, firma Deloitte

Michał Olbrychowski jest Dyrektorem w Dziale Konsultingu Deloitte i liderem usług Human Capital oraz Communications Consulting. Od ponad 15 lat doradza klientom m.in. w obszarze kreowania wizerunku pracodawcy, rekrutacji i retencji talentów, budowania strategii komunikacji oraz komunikacji korporacyjnej i kryzysowej. Przed dołączeniem do Deloitte Michał pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w jednej z największych agencji sieciowych PR w Polsce. Jest ekspertem w obszarach motoryzacji, nowych technologii, real estate, ubezpieczeń oraz przemysłu. Wykładowca i trener. Juror w konkursach branżowych.

Paulina Kaczmarek, Manager,  firma Deloitte.

Manager w zespole Sustainability Consulting CE. Specjalizuje się w budowaniu strategii i raportów CSR, budowaniu strategii różnorodności (Diversity&Inclusion), tworzeniu programów wolontariatu pracowniczego, budowaniu zaangażowania pracowników wokół spraw społecznych. Tworzyła strategie i polityki różnorodności dla firm z branży doradczej, telekomunikacyjnej i finansowej. Była zaangażowana w projekty Diversity Index (PKPP Lewiatan) i Gender Index (UNDP). Wykładowca na studiach podyplomowych dot. CSR na Akademii Leona Koźmińskiego.

12.10-12.25 PRZERWA

12.25 – 13.35 – Mentoring jako szczególne narzędzie wspierające zarządzanie różnymi generacjami i różnorodnością w organizacji – Mariola Czachowska, Mind Partners

Mariola Czachowska należy do bardzo innowacyjnych i skierowanych na rezultat mentorów i coachów pracujących z najwyższą kadrą menadżerską. Na każdym stanowisku, które zajmowała realizowała pionierskie projekty, których nikt wcześniej się nie podjął. Uważa za Goethem, że „cokolwiek może zrobić, lub marzy o tym, że zrobi, zaczyna to robić. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, magię i siłę”.

13.35-13.50 – Osobiste doświadczenie mentoringu, co zyskuję, czym się dzielę, co daje mojej organizacji – Dominika Bettman, prezska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, certyfikowany mentor

 

Dlaczego program Cross Mentoringu?

Praca z Mentorem – to jeden z najskuteczniejszych sposobów na rozwój osobisty i zawodowy. Badania Profesora Davida Clutterbuck’a (Partnera strategicznego Mind Partners w Polsce) pokazują, iż czterech na pięciu Top Liderów uważa, iż posiadanie Mentora w znacznym stopniu przyczyniło się do ich zawodowego sukcesu. Najnowszym rozwiązaniem w zakresie wspierania rozwoju TOP Liderów jest Cross Mentoring: korzystanie z wiedzy, doświadczenia, inspiracji liderów spoza swojej organizacji, który jest najbardziej skuteczny, gdyż nie występuje żadna zależność zawodowa między Mentorem i Mentee, czy też osobiste zainteresowanie sukcesem Mentee. Z definicji, w Cross Mentoringu taka zależność nie występuje. Cross Mentoring to także jedno z doskonałych narzędzi zarządzania różnorodnością, w tym wiekiem w organizacji.