Media Równych Szans – zaproszenie na konferencję

6 lutego 2013

Biuro Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji podsumowującej projekt „Media Równych Szans”, która odbędzie się 28 lutego 2013 r. (czwartek) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Data: 28.02.2013 (czwartek)

Miejsce: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa, Sala Kolumnowa

Udział w konferencji jest bezpłatny

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń (imię i nazwisko, instytucja) do dnia 22 lutego b.r.

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników/czek i powitalna kawa
10:00 – 10:05 Powitanie i przedstawienie programu konferencji
10:05 – 10:20 Uroczyste otwarcie konferencji przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczkę Rządu do spraw Równego Traktowania
10:20 – 10:35 Podsumowanie projektu „Media Równych Szans” – Piotr Ozga, specjalista w Biurze Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania
10:35 – 11:00 Ogłoszenie laureatów konkursu dla organizacji pozarządowych
11:00 – 11:30 Ogłoszenie laureatów konkursu dla dziennikarzy i dziennikarek
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:00 Działania i inicjatywy TVP S.A. w zakresie równego traktowania – Maciej Bernatt-Reszczyński, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej TVP S.A.
12:00 – 12:15 Kampanie społeczne w mediach na przykładzie Polskiego Radia – Agnieszka Ziętek, członkini zespołu oceniającego kampanie społeczne
12:15 – 12:30 Wizerunek płci w telewizyjnych serwisach informacyjnych – Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z.o.o.
12:30 – 12:45 LGBT w polskich mediach – Mariusz Kurc, redaktor naczelny dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego LGBT „Replika”
12:45 – 13:00 Media a mniejszości etniczne i narodowe – dr Aleksandra Różalska, adiunkt w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych Uniwersytetu Łódzkiego
13:00 – 13:15 Wizerunek osób starszych w mediach – Hanna Nowakowska, prezeska Fundacji na
Rzecz Kobiet JA KOBIETA
13:15 – 13:35 Pytania i dyskusja
13:35 – 14:20 Lunch
14:20 – 14:35 Perspektywa europejska: prezentacja pierwszego raportu UE nt równości płci w mediach – Barbara Limanowska, Europejski Instytut ds. Równości Płci
14:35 – 15:25 Dyskusja panelowa: Rola mediów w przełamywaniu stereotypów, przeciwdziałaniu dyskryminacji i promocji różnorodności.
Moderator: dr Jacek Wasilewski, Zakład Retoryki Dziennikarskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Uczestnicy i uczestniczki:
Andrzej Krajewski, ekspert ds. wolności słowo, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Mariusz Kurc, redaktor naczelny dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego LGBT „Replika”
Zbigniew Mamys, doradca Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania
Piotr Pacewicz, współzałożyciel i redaktor „Gazety Wyborczej”
Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka
Aleksandra Różalska, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych UŁ
15:25 – 15:45 Pytania i dyskusja
15:45 – 16:00 Podsumowanie konferencji – Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania

Celem Konferencji jest wzmocnienie debaty na temat roli mediów w przełamywaniu stereotypów, przeciwdziałaniu dyskryminacji i promocji różnorodności. W wydarzeniu wezmą udział, między innymi, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowiska dziennikarskiego i akademickiego oraz mediów publicznych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W czasie Konferencji odbędzie się ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursów dla organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy.

Projekt „MEDIA RóWNYCH SZANS” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013).

Źródło: rownetraktowanie.gov.pl