Media Równych Szans – konkurs dla NGO

16 października 2012

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania ogłasza Konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepsze opracowania, dotyczące zasady nie-dyskryminacji oraz promocji różnorodności w środkach masowego przekazu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

a) Opracowania (rozumiane jako ekspertyzy, analizy, raporty, badania itp.), dotyczące treści przekazów medialnych w kontekście promocji zasady nie-dyskryminacji i różnorodności.

b) Podręczniki trenerskie i materiały szkoleniowe, znajdujące zastosowanie w uwrażliwianiu przedstawicieli i przedstawicielek mediów na problematykę stereotypów i dyskryminacji.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe poprzez zgłoszenie swojego opracowania w jednej z dwóch powyższych kategorii w terminie do 5 listopada 2012 r. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu, w skład którego wchodzą następujące ekspertki i eksperci:

  •    Agnieszka Graff – doktor nauk społecznych, feministyczna publicystyka i pisarka
  •    Mariusz Kurc – redaktor naczelny dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego LGBT „Replika”
  •    Piotr Pacewicz – publicysta „Gazety Wyborczej”, podejmujący tematykę praw człowieka
  •    Aleksandra Różalska – adiunkt w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych UŁ
  •    Marek Sołtys – prezes Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

Nagrodą dla zwycięzców obu kategorii Konkursu jest wydanie opracowania przez Organizatora Konkursu w formie książkowej. Organizator Konkursu zapewni opracowanie graficzne, druk w 1000 egzemplarzy oraz nieodpłatną dystrybucje publikacji wśród mediów, środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje na temat prawidłowego zgłaszania opracowań do Konkursu dostępne są w Regulaminie.

Dodatkowe pytania na temat konkursu można kierować na adres: mediarownychszans@kprm.gov.pl

Projekt „MEDIA RÓWNYCH SZANS” jest współpfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013)

Więcej informacji tutaj

Źródło: materiały prasowe