mBank ponownie w indeksie Bloomberg Gender-Equality

28 stycznia 2022

Działania mBanku na rzecz równości płci zostały poddane ocenie niezależnych ekspertów. Dzięki temu bank po raz drugi wszedł w skład globalnego Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Wyróżnia on spółki giełdowe, które aktywnie wspierają wyrównywanie szans w środowisku pracy.

Eksperci Bloomberga docenili działania mBanku w zakresie równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, dostępu do awansów, ułatwień dla kobiet wracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz rozbudowanej polityki przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym.

– Polityka kadrowa mBanku, w duchu szacunku dla różnorodności, zmierza do zmniejszenia luki płacowej, zapewnienia różnorodności płciowej w rekrutacjach zewnętrznych, nominacjach wewnętrznych oraz przy planowaniu sukcesji kluczowych funkcji w banku. Już dziś kobiety stanowią prawie 59 proc. pracowników banku, a w przyszłości mają stanowić co najmniej 30 proc. składu zarządu i rady nadzorczej. Mamy świadomość, że przed bankiem jeszcze dużo pracy na rzecz równości płci, ale wyróżnienie Bloomberga utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Agnieszka Słomka-Gołębiowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku.

mBank jest jedną z 418 spółek z 45 krajów, które zostały wyróżnione w tegorocznej edycji indeksu Bloomberg GEI. Indeks analizuje wyniki spółek publicznych o kapitalizacji powyżej 1 mld dolarów, które udostępniają dane na temat płci pracowników. Równość płci w środowisku pracy mierzona jest w pięciu obszarach: kobiece przywództwo i rozwój talentów, równa płaca i parytet płac, inkluzywna kultura pracy, polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz marka prokobieca. Do prestiżowego indeksu kwalifikują się jedynie te spółki, które osiągnęły wynik spełniający lub przekraczający globalnie określony próg.

– Doceniamy mBank i inne 417 firm uwzględnionych w indeksie Bloomberg GEI 2022 za ich zaangażowanie na rzecz przejrzystości i wyznaczanie nowego standardu w raportowaniu danych związanych z różnorodnością płci. Mimo że próg włączenia do GEI wzrósł, lista członków wciąż rośnie. Świadczy to o tym, że coraz więcej firm pracuje nad poprawą wskaźników związanych z różnorodnością płci i zwiększa możliwości rozwoju różnorodnym talentom – komentuje Peter T. Grauer, prezes Bloomberga i założyciel U.S. 30% Club.

Źródło: inf. pras.