Matki powracające na rynek pracy

12 kwietnia 2013

Ambicje zawodowe, chęć samorealizacji oraz potrzeba niezależności finansowej. To wielkie wyzwania, które stoją przed kobietami, które chcą pogodzić karierę zawodową z rolą matki. Szacuje się, że rozłąka z małym dzieckiem, zwłaszcza gdy jest karmione piersią, stanowi przeszkodę w powrocie do pracy dla 20% kobiet.

Jak wynika z danych szacunkowych GUS, każdego roku prawie 50% uprawnionych do tego matek korzysta z urlopów wychowawczych pozwalających na pozostanie z dzieckiem nawet do 4 roku życia. Wiąże się to z zanikiem kwalifikacji zawodowych, a często także z obniżeniem samooceny i motywacji do podjęcia dalszej pracy. Według raportu Komisji Europejskiej z 2010 r. w Polsce wskaźnik aktywności zawodowej u kobiet w wieku 25-49 lat, które mają dzieci poniżej 12 roku życia, jest prawie 11% niższy niż u kobiet bez dzieci w tym wieku. Polska znalazła się wśród 7 państw, gdzie różnica poziomu zatrudnienia stale się pogłębia. W celu zmiany tego stanu powstało partnerstwo na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej matek powracających na rynek pracy, które zawiązane zostało między Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Fundacją Rozwoju Rodziny RoRo oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy. Stwierdzono, że z powodu częstej dyskryminacji stosowanej przez polskich pracodawców, kobiety powracające na rynek pracy spotykają się z pewnymi trudnościami i potrzebują szczególnej pomocy. System wsparcia został wypracowany zgodnie z doświadczeniami instytucji partnerskich, a następnie przetestowany na wybranej grupie kobiet współpracujących z partnerami w projekcie – tłumaczy Agnieszka Orzechowska, koordynatorka lokalnych partnerstw UNDP.

Partnerstwo na rzecz aktywizacji matek powracających na rynek pracy

Partnerstwo skorzystało z doświadczeń prowadzonego wcześniej przez Fundację RoRo oraz OPS dzielnicy Mokotów, Klubu Mam na Służewcu w Warszawie. W jego ramach została przeprowadzona II edycja projektu Klub Biznes Mam, który został stworzony z myślą o kobietach chcących założyć własną działalność gospodarczą. Kilku dziewczynom to się udało. Jedna założyła klubokawiarnię „Chwila Moment” znajdującą się na Mokotowie w Warszawie, a druga sklep internetowy – sklepwkropki.pl, oferujący m.in nosidełka tonga – mówi Anna Buchmiet, założycielka Klubu Mam. W projekcie wzięły udział mamy przebywające na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym oraz pozostające bez pracy. Istotnym elementem partnerstwa było również opracowanie diagnozy sytuacji zawodowej kobiet wychowujących małe dzieci oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Szkolenia dla mam

Szkolenia podzielone były na 3 moduły tematyczne. Pierwszy dotyczył poprawy samooceny, wzmocnienia swojego potencjału oraz pracy nad wizerunkiem, drugi przybliżał podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, natomiast trzeci skupiał się na ekonomii społecznej jako narzędziu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Łącznie zrealizowano 93 godziny szkoleniowe. Dotyczyły one m.in. księgowości, tworzenia biznesplanu i marketingu. Uczestniczki bardzo ceniły sobie również szkolenia miękkie, chociażby z asertywności, ponieważ po tego typu warsztatach uwierzyły w siebie i swoje możliwości – dodaje Anna Buchmiet.

Szkolenia zostały uzupełnione o indywidualne spotkania z ekspertem, konsultacje w zakresie rozpoczęcia działalności w obszarze ekonomii społecznej, a także o wizytę studyjną w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej prowadzonym przez kobiety. Partnerstwo skorzystało także z pomocy Anioła Ekonomii Społecznej, a działania grupy promowane były na Targach CSR w Warszawie.

Okazało się, że matki po urodzeniu dziecka posiadają bardzo dużą motywację do podjęcia zatrudnienia i zmiany swojej sytuacji, jednak często mają zaniżoną samoocenę. Dotyczy to zarówno kobiet z wyższym wykształceniem, jak i o niższym poziomie edukacji, czy kobiet, które wcześniej w ogóle nie pracowały. W rezultacie partnerstwo pokazało uczestniczkom, w jaki sposób mogą łączyć pracę zawodową z rolą matki, a także wskazało sektor ekonomii społecznej jako ten, w którym matki mogą się rozwijać zawodowo.

Źródło: informacja prasowa