Manfred J.Wondrak – gość specjalny Dnia Różnorodności

7 maja 2015

Manfred J. Wondrak jest właścicielem i dyrektorem zarządzającym austiackiej firmy factor-D Diversity Consulting GmbH, która świadczy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania różnorodnością i integracją różnych grup.

manfred-wondrakPosiada on wieloletnie doświadczenie pracy na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach – m.in. Citigroup, ÖIAG oraz SCHIG. Jako ekspert specjalizuje się w dziedzinach takich jak zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach, tworzenie strategii, przywództwo, kompetencje kulturowe oraz nieuświadomione uprzedzenia. Pełni on również funkcję niezależnego eksperta Komisji Europejskiej do spraw równości i różnorodności. Jest także autorem praktycznego poradnika w zakresie zarządzania różnorodnością (Praxisbuch Diversity Management), który ukazał się nakładem Facultas Verlag, oraz wykładowcą kilku uczelni, w tym Donau-Universität Krems (odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw i różnorodność), Wiedeńskiej Akademii Ekonomii i Biznesu (pomiar różnorodności) oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego (nieuświadomione uprzedzenia).

Wystąpienie Manfreda J. Wondraka podczas oficjalnej części II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności będzie poświęcone nieuświadomionym uprzedzeniom.

Codziennie podejmujemy decyzje, które mogą mieć bardziej niekorzystny wpływ na niektóre grupy osób. Dotyczy to sytuacji kupowania dóbr i usług, awansowania pracownika, zatrudnienia nowej osoby czy sposobu traktowania klientów. Wiele spośród tych decyzji jest determinowana przez nieuświadomione uprzedzenia. Nikt z nas nie jest wolny od stereotypów, bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Naukowcy zajmujący się badaniami mózgu oceniają, że ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za procesy podświadome, kontroluje ponad 90% naszych reakcji i działań. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wiele nieuświadomionych, ukrytych skojarzeń, ogranicza naszą percepcję, a co za tym idzie – wpływa na nasze codzienne decyzje.

Takie uprzedzenia mogą być głęboko zakorzenione w kulturze organizacyjnej, a tym samym stanowić barierę utrudniającą wdrażanie programu różnorodności i integracji różnych grup. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę z własnych nieuświadomionych uprzedzeń. Dopiero wtedy możemy gruntownie zrewidować sposób, w jaki podchodzimy do przywództwa, strategicznego podejmowania decyzji, zagadnień dotyczących płci, kwestii różnorodności i integracji, a także ogólnie pojętej kultury organizacyjnej na wielu różnych poziomach.

Wykład pozwoli Państwu lepiej zrozumieć, jakimi filtrami posługujemy się do oglądania, interpretowania i osądzania innych ludzi oraz siebie samych. Otrzymają Państwo wskazówki i sugestie dotyczące działań, dzięki którym można będzie „rzucić snop światła” na ukryte i nieuświadomione wpływy, które w sobie nosimy. Ponadto mowa będzie o technikach, dzięki którym można przezwyciężyć strukturalne uprzedzenia.