Mama i tata dłużej zostaną z dzieckiem

11 czerwca 2013

Prezydent RP Bronisław Komorowski 10 czerwca 2013 r. podpisał ustawę, wydłużającą urlopy rodzicielskie. Od 17 czerwca rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów. Złoży się na niego: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Powstała specjalna strona rodzicielski.gov.pl dedykowana zmianom w urlopach rodzicielskich.

– Dziękuję ministrowi Kosiniak-Kamyszowi za konsekwencję w budowaniu niełatwych, ale koniecznych zrębów polityki Polski z punktu widzenia rodziców, polityki służącej przełamaniu kryzysu demograficznego – powiedział prezydent Komorowski. – To fundamentalna regulacja, która powinna zachęcić do podejmowania decyzji o następnych dzieciach oraz zachęcić ojców do korzystania z urlopu, tak, by był on w jak największym stopniu rodzicielski.

Z dłuższych urlopów skorzystają nie tylko rodzice zatrudnieni na etatach, ale też ci, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe. Czyli także pracujący na umowach zleceniach oraz przedsiębiorcy. Wprowadzane zmiany zakładają maksymalną elastyczność w dzieleniu się urlopem między rodzicami. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka. Będzie je można dzielić oraz łączyć z pracą w niepełnym wymiarze.

– To wielki krok w kierunku wsparcia polskich rodzin. Gdy rok temu rozpoczynaliśmy prace nad ustawą, nie przypuszczaliśmy, że tak szybko osiągniemy efekty – stwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Cieszę się, że ustawa zyskała tak jednoznaczne poparcie w parlamencie. Powstała w dialogu społecznym, w którym duży udział mieli rodzice, dzięki temu teraz jest jeszcze lepsza.

Minister Kosiniak-Kamysz dodał też, że choć to ważny krok, to przed nami są jeszcze kolejne. – Wkrótce do akceptacji prezydenta trafi  ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech, która ułatwi gminom budowę żłobków, a rodzicom korzystanie z pomocy niań czy dziennych opiekunów – przypomniał minister.

Źródło: rodzicielski.gov.pl