Małe wielkie słowo – równowaga. Artykuł dr Agaty Gruszeckiej – Tieśluk

23 września 2016

„O równowadze i godzeniu życia zawodowego z prywatnym mówi się coraz więcej i coraz częściej. I dobrze. Agata Gruszecka-TieślukWażne jednak, aby nie były to jedynie puste słowa, laurki wystawiane firmom aspirującym do miana „przyjaznym rodzicom”. Jak od słów przejść do czynów? Potrzeba mądrego systemu zarządzania, zbudowanego na otwartości i poszanowaniu obu stron. Nie jest to zadanie łatwe, ale – jak pokazują praktyki firm – nie niemożliwe.”

Cały artykuł dostępny jest w Bazie Wiedzy o CSR w portalu odpowiedzialnybiznes.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa menedżerki ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, doktor socjologii Agaty Gruszeckiej – Tieśluk, pochodzący z miesięcznika PERSONEL PLUS z sierpnia 2016 roku. Artykuł jest poświęcony bardzo aktualnemu tematowi jakim jest temat zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (work – life balance).

Więcej na ten temat można znaleźć także w Analizie Tematycznej FOB pt. „Rola równowagi: strategiczne podejście do work-life balance.