L’Oréal wśród 10. najbardziej różnorodnych i przeciwdziałających wykluczeniu organizacji na świecie

18 września 2018

Po raz trzeci z rzędu Grupa L’Oréal została wyróżniona jako jedna z najbardziej różnorodnych i działających na rzecz wykluczenia organizacji według wskaźnika Diversity & Inclusion Index (D&I) opublikowanego przez Thomson Reuters, zdobywając 8. pozycję wśród ponad 7000 ocenianych firm z całego świata. Wszystkie firmy poddane było ocenie w oparciu o szereg kryteriów w czterech kategoriach. L’Oréal Polska jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariuszem Karty Różnorodności. 

Ranking Diversity & Inclusion Thomson Reuters ocenia 24 elementy w podziale na cztery kluczowe kategorie: różnorodność, przeciwdziałanie wykluczeniu, rozwój pracowników oraz kontrowersja wiadomości. Globalny ranking uwzględnia wyłącznie te firmy, których wyniki odnotowane są we wszystkich czterech obszarach i otrzymują całkowity rezultat będący średnią poszczególnych z nich.

– L’Oréal od wielu lat konsekwentnie angażuje się w realizację zobowiązań podjętych w ramach promowania różnorodności i walki z wykluczeniem. To wyróżnienie jest wyrazem uznania i zarazem stanowi motywację do dalszych prac w tym kierunku – powiedział Jean-Claude Le Grand, starszy wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Jesteśmy głęboko przekonani, że różnorodność jest istotnym czynnikiem napędzającym rozwój organizacji oraz wyjątkowym źródłem innowacji.

Wskaźnik Thomson Reuters Index ocenia firmy pod względem zróżnicowania płci i różnorodności kulturowej na poziomie kadry menedżerskiej i zarządzającej, jak i pod kątem procesów i celów związanych z różnorodnością. Jako wieloletni, globalny lider w dziedzinie równości płci, L’Oréal promuje parytet oraz równe traktowanie w wynagrodzeniach we wszystkich strukturach firmy.

Grupa L’Oréal wspiera przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego dbając o zapewnienie przyjaznej atmosfery pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez udostępnianie ofert pracy, aktywne pozyskiwanie kandydatów, rekrutację, programy szkoleniowe, a także zwiększając świadomość pracowników.  W celu dalszej promocji zintegrowanego środowiska pracy oraz zapewnienia rozwoju swoim pracownikom, L’Oréal analizuje sposób, w jaki menadżerowie firmy promują różnorodność i walczą z wykluczeniem w swoich zespołach.

– Umożliwienie dostępu do pracy grupom społecznym będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej, od zawsze było dla L’Oréal priorytetem. Dlatego firma zobowiązała się zapewnić pracę ponad 100 tysiącom osób z takich społeczności. W Polsce to zobowiązanie dotyczy 500 osób (do 2020 roku) i jest realizowane przez 2 spółki: L’Oréal Polska oraz fabrykę L’Oréal Warsaw Plant. Jesteśmy otwarci i gotowi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i aktywnie szukamy takich kandydatów. Od nowego roku przenosimy się do nowej siedziby, która będzie w pełni przygotowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powiedział Paweł Konieczny, Dyrektor Personalny w Polsce i Krajach Bałtyckich, L’Oréal Polska.

Proaktywne podejście do różnorodności jest częścią polityki firmy dotyczącej Praw Człowieka, której zasady zostały opublikowane w 2017.

Wskaźnik Thomson Reuters Index to jedyny swego rodzaju ranking różnorodności i włączania, który w przejrzysty i obiektywny sposób ocenia działalność firm w tych obszarach.

źródło: materiały prasowe firmy