Lidl Polska w trosce o równość kobiet i mężczyzn

11 października 2023

W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymała Claudia Goldin z  Uniwersytetu Harvarda, która w swojej pracy koncentruje się na udziale kobiet w rynku pracy. W promowanie równego traktowania bez względu na płeć od lat angażuje się także Lidl Polska, który po raz kolejny przyznał nagrody „Lidl Fair Pay”. 

Jednym z największych wyzwań współczesnego świata jest niwelowanie różnic i nierówności społecznych, aby tworzyć lepsze miejsca pracy, a przez to pozytywnie wpływać na życie ludzi. Tegoroczny wybór laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii stanowi potwierdzenie tego, jak ważna jest troska o równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Jak podaje komitet Nagrody: Kobiety są zdecydowanie niedostatecznie reprezentowane na światowym rynku pracy, a  pracując, zarabiają mniej niż mężczyźni. Claudia Goldin przeszukała archiwa i zebrała dane z  USA z ponad 200 lat, co pozwoliło jej wykazać, w jaki sposób i dlaczego różnice między płciami w zarobkach i wskaźnikach zatrudnienia zmieniały się na przestrzeni czasu (cyt. za: TVN24).

W obliczu wyzwań współczesnego świata zadaniem biznesu jest nie tylko prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej, ale również branie odpowiedzialności za lokalne społeczności i  środowisko. Jako społecznie odpowiedzialna firma, Lidl Polska od 2019 roku organizuje konkurs „Lidl Fair Pay”. Nagroda przyznawana jest przedsiębiorstwom wyznaczającym wysokie standardy na polskim rynku w zakresie równości płacowej.

– W Lidl Polska wiemy, że firmę tworzą ludzie. Szczególnie bliskie są nam troska o pracowników oraz idea fair pay. Nasz zespół liczy obecnie ponad 27  000 pracowników. Zależy nam, aby zespoły w  Polsce były budowane w oparciu tylko o obiektywne kryteria. W Lidl Polska wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od takich czynników, jak płeć czy wiek. Decydują wyłącznie kompetencje. Wspieramy inicjatywy wzmacniające pozycję kobiet, takie jak UN Women’s Empowerment Principles (WEPs). Aby promować dobre praktyki, stworzyliśmy nagrodę „Lidl Fair Pay”. Widzimy, że takie inicjatywy zmieniają oblicze polskiego biznesu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

2 października 2023 r. rozstrzygnięto piątą edycję konkursu „Lidl Fair Pay”. Podczas uroczystej gali Lidl Polska wraz z partnerami: United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) oraz międzynarodową firmą doradczą Korn Ferry, wręczył nagrody laureatom: polskim firmom, które w swojej codziennej praktyce promują równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz tworzą miejsce pracy sprzyjające równości płci. Laureatami piątej edycji konkursu zostały:

  • Lotte Wedel (I miejsce),
  • Unilever (II miejsce),
  • Cetes Cosmetics (III miejsce),
  • Velvet Care (wyróżnienie).

Więcej informacji o konkursie „Lidl Fair Pay” oraz finalistach znajduje się na stronie.

Źródło: inf. pras.