Lidl Polska na rzecz zarządzania różnorodnością w Polsce

16 września 2022

Lidl Polska od lat prowadzi działania w obszarze D&I, czego potwierdzenie stanowi m.in. dołączenie do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Poza polityką równości płacowej bez względu na płeć, firma angażuje się w inicjatywy wspierające i wzmacniające pozycję kobiet. W tym celu sieć podpisała m.in. UN Women’s Empowerment Principles (WEPs) oraz przystąpiła do programu „Standard Etyki w Polsce”.

Budowanie kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria to istotny element strategii zrównoważonego rozwoju Lidl Polska. Szczególnie ważna dla sieci jest idea „fair pay”. Obecnie zespół firmy liczy w Polsce ponad 25 tys. osób. Wszyscy pracownicy otrzymują jednakowe wynagrodzenia na tych samych stanowiskach, a kobiety stanowią aż 70 proc. kierowników średniego szczebla oraz menedżerów sklepów. Odpowiedzialne podejście firmy do aspektów związanych z zatrudnieniem oraz równością szans i płac potwierdzają wyróżnienia, chociażby zeszłoroczna nagroda „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2021”.

Chcąc jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaangażowanie w tym obszarze, w 2019 roku Lidl Polska rozpoczął konkurs „Lidl Fair Pay”, który ma na celu nagradzanie przedsiębiorstw wyznaczających wysokie standardy w zakresie płacowym na polskim rynku. Firma organizuje też wewnętrze szkolenia różnorodności i stawia na inkluzywny język: zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i w ogłoszeniach o pracę.

Kolejny krok w strategii DE&I

Wraz z podpisaniem Karty Różnorodności, Lidl Polska przechodzi do realizacji kolejnych działań. Sieć planuje podjęcie współpracy z fundacją promującą różnorodność, a także przeprowadzenie warsztatów i webinarów z komunikacji inkluzywnej skierowanych do osób zarządzających zespołami. Jednocześnie w organizacji zostaną wyłonieni ambasadorzy Diversity & Inclusion – osoby, których celem będzie m.in. promowanie polityki równych szans i włączania społecznego, podejmowanie oddolnych inicjatyw oraz inspirowanie zespołu do podejmowania praktyk w duchu wartości DE&I. W planach firmy jest też kontynuacja i rozwój dotychczasowych działań.

Lidl Polska będzie brał także udział w badaniu Diversity IN Check. Jest to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji. Trzecia edycja badania rozpocznie się już w styczniu 2023 roku.

Źródło: inf. pras.