LGBT+ w korporacji – dobre praktyki pracownicze dla tęczowych społeczności. Skanska oraz Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza ruszają z nową kampanią informacyjną

17 listopada 2022

Po co mówić o osobach LGBT+ w miejscu pracy? 14 korporacji sektora prywatnego odpowiada na to pytanie w najnowszym raporcie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza pt. „Bezpieczne przystanie”. Sponsorem publikacji jest spółka biurowa Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Do działań promocyjnych autorzy kampanii zaangażowali m.in. Janinę Bąk i influencerów popularyzujących wiedzę dotyczącą społeczności LGBT+.

60% osób LGBT+ w Polsce, z powodu strachu przed brakiem akceptacji, częściowo lub całkowicie ukrywa informację o swojej orientacji i tożsamości w pracy – dane te znalazły się w najnowszym raporcie „Bezpieczne przystanie”, przygotowywanym przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w partnerstwie z siecią pracowniczą LGBT+ działającą w spółce biurowej Skanska. Publikacja jest odpowiedzią na potrzebę poprawy sytuacji osób ze społeczności nieheteronormatywnej w miejscu pracy. Zadaniem raportu jest wsparcie podmiotów biznesowych w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zarządzania różnorodnością w kontekście LGBT+.

– Z jednej strony firmy w Polsce coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że w ich zespołach są osoby, które zmagają się z dodatkowymi trudnościami wynikającymi z prawnej i społecznej dyskryminacji. Z drugiej rośnie świadomość możliwych rozwiązań, które miałyby pozytywny wpływ na ich życie. Jednak wciąż brakuje wiedzy o tym, jak ważną rolę odgrywają w tej układance: miejsce pracy i obowiązujące w nim zasady oraz działania (lub bezczynność) pracodawcy. Raport „Bezpieczne przystanie” to próba odpowiedzenia na ten brak wiedzy. Prezentuje on wybrane przykłady sieci pracowniczych, działań wspierających i podmiotów, które mogą wspierać pracodawców w tworzeniu inkluzywnych miejsc pracy, nie tylko dla osób LGBT+, ale także w ramach szeroko pojętej różnorodności – mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Raport „Bezpieczne przystanie” jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce. W jej ramach zainicjowana została wymiana doświadczeń i wiedzy o tym, w jaki sposób sektor prywatny może stać się bezpieczną przystanią dla pracowników społeczności LGBT+. W opracowaniu zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk takich firm jak: 3M, Accenture, BlaBlaCar, Deloitte, Dentons, Google, Intel JLL, NatWest Group, Nokia, PwC, QIAGEN, Skanska i Standard Chartered.

– Nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju biznesu jest jego społeczny wymiar, w tym różnorodność i inkluzywność. Dbamy o to, aby nasze miejsca pracy były otwarte i bezpieczne dla pracowników reprezentujących różne społeczności. Takie podejście wzmacnia naszą organizację i pozycjonowanie marki jako działającej w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny. Widzimy też, że różnorodność i inkluzywność jako komponenty ESG stają się coraz ważniejsze zarówno dla obecnych jak i przyszłych pracowników, klientów, partnerów biznesowych, inwestorów i innych grup interesariuszy –stwierdza Anna Wiśniewska, dyrektorka ds. marketingu i komunikacji w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Materiał składa się z części teoretycznej, odnoszącej się do sytuacji społecznej i prawnej osób LGBT+ w Polsce oraz części praktycznej, zawierającej przykłady działań sojuszniczych skierowanych do tej społeczności oraz organizacji, które mogą merytorycznie wesprzeć pracodawców w tworzeniu bezpiecznych przystani. Całość dostępna jest w wersji PDF, zarówno po polsku, jak i po angielsku, na specjalnie przygotowanej stronie internetowej:

www.biznesniewyklucza.pl »

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza i spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej zadbały również o kampanię umożliwiającą dotarcie z raportem do szerszego grona odbiorców. Już wkrótce do akcji promocyjnej dołączą internetowi twórcy. Premierę raportu wsparła Janina Bąk, naukowczyni, sojuszniczka LGBT+, laureatka Korony Równości 2021. Patronat medialny nad publikacją objęły Gazeta.pl, MyCompany, Noizz, Queer.pl. Będą zaangażowani również influencerzy działający na rzecz społeczności LGBT+.

Za planowanie i realizację działań promocyjnych odpowiadają agencje Komunikacja Plus oraz White Bits.

 

Źródło: inf. pras.