LGBT+ i inkluzja w drugim bloku tematycznym 10-lecia Karty Różnorodności

1 czerwca 2022

Rozpoczęliśmy drugi blok tematyczny w ramach obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce. Podejmujemy tematy dobrostanu, unijnej dyrektywy work-life blance, neuroróżnorodności oraz zaprosimy do wspólnego świętowania Miesiąca Dumy LGBT+.

Inkluzja, osoby LGBT+, wellbeing

To obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w drugim bloku tematycznym w ramach obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce. Partnerem tego bloku jest NatWest Group.

Podczas 9. Targów CSR, które odbyły się 25 maja 2022 r. w Warszawie, zorganizowaliśmy Strefę Różnorodności, Strefę Ukraińską, a także poświeciliśmy obszarowi różnorodności i inkluzji cały blok tematyczny części konferencyjnej.

Podczas Targów CSR zostały także ogłoszone wyniki badania Diversity IN Check – przedstawiliśmy listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie różnorodności i inkluzji.

Na pierwszą połowę czerwca zaplanowana jest debata ekspercka zorganizowana przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotycząca różnorodności i inkluzji. Debata będzie opublikowana w kanałach Karty Różnorodności w drugiej połowie czerwca. Udział w debacie wezmą m.in.: Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Karol Bukała – Head of HR NatWest, Karolina Zdrodowska – Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, prof. Ewa Lisowska – Katedra Zarządzania Międzynarodowego SGH. Debatę poprowadzi red. Anita Błaszczak.

Zespół Karty Różnorodności wraz z całym zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz przedstawicielami_kami sygnatariuszy Karty Różnorodności włączy się w obchody Miesiąca Dumy – weźmiemy udział w Paradzie Równości w Warszawie, która odbędzie się w sobotę 25 czerwca 2022 r.

Całość działań prowadzonych w ramach drugiego bloku tematycznego podsumujemy infografiką tematyczną „Inkluzja, osoby LGBT+, wellbeing”.