Leroy Merlin sygnatariuszem Karty Różnorodności

18 czerwca 2019

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Magdalena Rusiecka, Dyrektor HR Leroy Merlin Polska podpisała Kartę Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to największe doroczne wydarzenie realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu a Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Podczas Synergii Odpowiedzialnego Rozwoju, która odbyła się w dniach 5-6 września 2017 firma zapisała wówczas w swojej strategii wdrożenie Karty Różnorodności. Dziś stając się sygnatariuszem karty Leroy Merlin wpisuje ją w strategię zrównoważonego rozwoju. Podjęte zobowiązanie, będzie ważnym drogowskazem do tworzenia jeszcze bardziej przyjaznego miejsca pracy.

Źródło: mat. pras.