Łączy nas różnorodność. Pobierz nowy przewodnik po Karcie Różnorodności

1 grudnia 2021

Jak skutecznie wdrożyć zapisy Karty Różnorodności w organizacji? Jakie dobre praktyki w zakresie diversity & inclusion realizują pracodawcy w Polsce? Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się osoby działające na rzecz spójności społecznej? O tym przeczytać można w nowej wersji publikacji „Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie Różnorodności”.

Pobierz publikację >>

Publikacja „Łączy nas różnorodność” została przygotowana w ramach Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta funkcjonuje pod patronatem Komisji Europejskiej w 26 krajach UE. W skali Europy podpisało ją już 12 000 pracodawców, którzy zatrudniają ponad 16 milionów osób.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Patronem Karty Różnorodności w Polsce jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a wieloletnim Opiekunem firma Orange Polska. Sygnatariuszami Wspierającymi są Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Philip Morris Polska. Obecnie grono pracodawców, którzy podpisali Kartę w Polsce, liczy ponad 200 podmiotów >>

Sprawdź, jak dołączyć do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności >>

Nowe wydanie na nowe czasy

Najnowsze wydanie publikacji „Łączy nas różnorodność” z jednej strony ułatwia zapoznanie się z kluczowymi informacjami o Karcie Różnorodności, a z drugiej dostarcza wiedzy o wyzwaniach związanych z budowaniem włączających miejsc pracy i, szerzej, z działaniami na rzecz spójności społecznej. Pomyślana jest jako praktyczny przewodnik po tematyce diversity & inclusion i jej kluczowych obszarach.

Pobierz publikację >>

Poniżej spis treści publikacji „Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie Różnorodności”:

 • Słowem wstępu
  • Wypowiedzi ekspertów_ek (Szabolcs Schmidt, szef zespołu polityki przeciwdziałania dyskryminacji i koordynacji działań na rzecz społeczności romskiej, Komisja Europejska; Anna Kowalik-Miazga, dyrektor CSR, analiz i wydarzeń, Orange Polska; Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
  • Geneza i europejski kontekst Kart Różnorodności
 • Część I. O Karcie Różnorodności
  • Karty Różnorodności w Europie
  • Karta Różnorodności w Polsce
   • Kamienie milowe
   • Tekst Karty Różnorodności
   • Deklaracja sygnatariusza
   • Inicjatywy Karty Różnorodności
   • Badania i publikacje
   • Jak zostać sygnatariuszem? Zasady zaangażowania
   • Dlaczego warto dołączyć do grona sygnatariuszy?
   • Otwarte na różnorodność miejsce pracy – na co zwrócić uwagę?
 • Część II. O zarządzaniu różnorodnością
  • Budowanie włączających organizacji – dlaczego wciąż o tym mówimy? (Marzena Strzelczak, prezeska, dyr. gen. FOB)
  • Mierzenie postępów w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji (dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH)
  • Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – kluczowe obszary
   • Grupy, wobec których prowadzone są główne działania w zakresie zarządzania różnorodnością
   • Kluczowe obszary rozwoju i oceny miejsca pracy w zakresie diversity & inclusion
   • Zarządzanie różnorodnością w praktyce – przykłady działań sygnatariuszy
   • Oblicza różnorodności
 • Część III. O nas

Pobierz publikację >>