„Łączy nas różnorodność” – nowe wydanie przewodnika po Karcie Różnorodności

26 lipca 2016

Bardzo nam miło poinformować, że już jest gotowe nowe, wydanie przewodnika po programie Karta Różnorodności. Oprócz podstawowych informacji o inicjatywie – jej genezie, idei i sposobach przyłączenia się do programu, czytelnicy znajdą w niej wiele praktycznych informacji z obszaru zarządzania różnorodnością, w tym dobre praktyki firm, będących sygnatariuszami Karty.

Nowym elementem publikacji jest zaprezentowanie badań przeprowadzonych w ramach polskiej Karty Różnorodności. Dyrektorka Generalna FOB Marzena Strzelczak przygotowała dokładne podsumowanie wyników badań na temat zarządzania różnorodnością przeprowadzonych na początku 2016 roku pośród firm, które podpisały już Kartę Różnorodności i firm niezaangażowanych w program. Wnioski wnikające z przeprowadzonego badania zebrała Magdalena Andrejczuk.

Oprócz wyników badań, w publikacji znaleźć można m.in. tekst Liny Papamichalopoulou, szefowej zespołu polityki przeciwdziałania dyskryminacji i koordynacji działań na rzecz społeczności romskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Komisji Europejskiej, wypowiedź dr Sylwii Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego traktowania a także „Inspirator”, czyli pomysły na zorganizowanie Dnia Różnorodności w organizacji.

Publikacja dostępna jest do pobrania z naszej Bazy wiedzy o CSR.

Spis treścilaczy-nas-roznorodnosc-okladka

 • Wstęp (Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
 • Zarządzanie różnorodnością motorem rozwoju w Unii Europejskiej (Lina Papamichalopoulou, Komisja Europejska)
 • Geneza i europejski kontekst Kart Różnorodności
 • Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – kluczowe obszary
 • Karta Różnorodności w Polsce od A do Z
 • Różnorodność się opłaca – korzyści dla organizacji i społeczeństwa
 • Iluzoryczne przeszkody, realne korzyści (Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
 • Szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta, czyli wnioski z badania dot. zarządzania różnorodnością w Polsce (Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
 • Różnorodność jest fundamentalną wartością każdego społeczeństwa (dr S. Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania)
 • Najważniejsze są działania prewencyjne (Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego)
 • Jak zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności
 • Skuteczne zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy – wskazówki sygnatariuszy Karty
 • Zarządzanie różnorodnością w praktyce. Działania firm – sygnatariuszy Karty
 • Zarządzanie różnorodnością od kuchni, czyli miniprzewodnik dla pracowników/pracownic
 • Jak zorganizować dzień różnorodności – Inspirator
 • Źródła i inspiracje
 • Słownik
 • Sygnatariusze Karty Różnorodności

Publikacja powstała dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Europejskiej Platformy Kart Różnorodności.

Autorkami publikacji są Magdalena Andrejczuk i Ewa Leśnowolska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.