Łączy nas różnorodność już od 5 lat – urodziny Karty Różnorodności w Polsce

14 lutego 2017

Dokładnie 5 lat temu Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainaugurowało w Polsce projekt Karta Różnorodności, którego ideą jest wspieranie zarządzania różnorodnością i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Dzisiaj z okazji jubileuszu projektu, w który zaangażowane jest już ponad 160 podmiotów z całej Polski, rusza kampania, której celem jest przypomnienie jego historii i idei. Jednym z elementów obchodów roku jubileuszowego jest ustanowienie kategorii „Różnorodność” w drugiej edycji nagrody FOB „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa realizowana już w 17 krajach Unii Europejskiej. Instytucje podpisując to zobowiązanie, deklarują chęć wprowadzenia zakazu dyskryminacji i wspierania różnorodności w miejscu pracy. Od 2012 roku w ramach Karty Różnorodności w Polsce odbyły się 3 Ogólnopolskie Dni Różnorodności, 2 Warszawskie Dni Różnorodności, wydano analizy tematyczne, publikacje poświęcone zarządzaniu różnorodnością i zorganizowano szereg spotkań poświęconych rozmaitym aspektom związanym z tematem inicjatywy.

– Ponad 5 lat temu, podczas spotkania firm z kapitałem francuskim, padło pytanie czy w Polsce istnieje Karta Różnorodności i czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu byłoby zainteresowane, żeby koordynować taki projekt. Wtedy nie byliśmy pewni, czy polski biznes jest dojrzały do tego, aby rozmawiać o kwestiach różnorodności. Jednak teraz, po 5 latach i podpisaniu Karty przez 163 firmy, urzędy, uczelnie, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe, wiemy, że zaangażowanie w Kartę Różnorodności było słuszną decyzją, a projekt jest potrzebny i bardzo ceniony na polskim rynku. powiedziała Mirella Panek – Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Cała wypowiedź Mirelli Panek – Owsiańskiej z okazji jubileuszu projektu:

https://youtu.be/_CuiQyPck2I 

Z okazji 5 urodzin Karty Różnorodności swoje wyrazy poparcia dla projektu przesłali także:

Szabolcs Shmidt – Komisja Europejska

dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

https://youtu.be/QixDPpqH4Tw 

 

Obchody jubileuszu

Od 14 lutego do, przypadającego pod koniec maja, IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, co wtorek na www.kartaroznorodnosci.pl i na Facebooku projektu www.facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia, publikowane będą materiały związane z historią i obszarami zainteresowania Karty Różnorodności. Forum Odpowiedzialnego Biznesu przypomni wszystkie dotychczasowe inicjatywy oraz początki Karty i ludzi i firmy, którzy przyczynili do rozwoju idei zarządzania różnorodnością w Polsce.

Opiekunem projektu Karta Różnorodności jest firma Orange. Projekt objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich. Patronat medialny nad projektem objął dziennik „Rzeczpospolita” i tygodnik „Polityka”.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” po raz pierwszy z kategorią „różnorodność”

14 lutego rusza także nabór zgłoszeń pracowników i pracowniczek działających na rzecz rozwoju CSR do 2. edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wyróżnienie to przyznawane jest pracownikom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych: uczelni wyższych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych czy organizacji otoczenia biznesu. Celem jest nagrodzenie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w ostatnim czasie do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social reposnsibility). Z okazji obchodów 5 lat Karty Różnorodności wyjątkowo zostanie przyznana nagroda nagroda w kategorii „różnorodność” za wspieranie idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

-„Biznes, który zmienia świat, ludzie, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przyznawana, co dwa lata Nagroda jest jej bezpośrednią realizacją. Nagradzając i promując osoby działające na rzecz rozwijania idei CSR w polskich firmach i organizacjach chcemy pokazać uznanie dla pracowników/czek – liderów/ek z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zmotywować ich do dalszych działań, jednocześnie inspirując innych. W dniu 5. urodzin Karty Różnorodności zależy nam także na docenieniu działań na rzecz tworzenia bardziej otwartych i włączających miejsc pracy, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się także przyznać nagrodę, w kategorii różnorodność. – mówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Więcej informacji o nagrodzie na www.odpowiedzialnybiznes.pl

Patroni Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” : Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patroni Medialni: be.Navigator, Kompendium CSR, Personel i Zarządzanie.