Krakowska huta ArcelorMittal Poland nagrodziła studentów AGH, którzy pokonują bariery

21 stycznia 2019

Piątka studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została nagrodzona za działalność na rzecz uczelni, ale także poza nią: za zaangażowanie w wolontariat, działania stowarzyszeń i organizacji studenckich oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. Od siedmiu lat krakowska huta ArcelorMittal Poland, w ramach konkursu „STALe przełamując bariery”, funduje stypendia dla aktywnych studentów AGH z niepełnosprawnościami. W tej edycji po raz pierwszy nagrodzeni zostali także studenci, którzy działają na rzecz swoich niepełnosprawnych kolegów. Łącznie, od początku konkursu na stypendia dla zdolnych i zaangażowanych studentów huta ArcelorMittal Poland przeznaczyła 150 tys. zł.

Współpraca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i ArcelorMittal Poland rozpoczęła się w 2012 roku. Wtedy po raz pierwszy wspólnie zrealizowaliśmy konkurs stypendialny „STALe przełamując bariery” dla studentów z niepełnosprawnościami – mówi Anna Lulek z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. – Na przestrzeni siedmiu edycji konkursu stypendia otrzymało już 23 studentów AGH, którzy pomimo swoich ograniczeń zdrowotnych wykazali się m. in.: działalnością naukową, sportową i społeczną. Łączna kwota stypendiów dla nich sięgnęła 150 tysięcy złotych. W ubiegłym roku rozwijając ideę konkursu skierowaliśmy go do wszystkich studentów AGH, którzy nieśli pomoc swoim kolegom z niepełnosprawnościami. To nie tylko możliwość docenienia pracy studentów, ale także wzmocnienia motywacji i aktywizacji do pracy na rzecz innych – dodaje.

Stypendia, łącznie 30 tys. zł, zostały przyznane w dwóch kategoriach: dla studentów z niepełnosprawnościami, którzy przełamują swoje bariery i działają społecznie oraz dla studentów, którzy działają na rzecz niepełnosprawnych kolegów z AGH.

Jedyna kobieta w gronie nagrodzonych – Klaudia Dziadek, studentka Wydziału Metali Nieżelaznych angażuje się przede wszystkim w akcje, które pozwalają uświadamiać innych i oswajać ich z zagadnieniami dotyczącymi dysfunkcji narządu wzroku. Koordynowała m.in. projekt Exchange Ability w organizacji studenckiej Erasmus Student Network i zorganizowała projekt „You don’t need eyes to see”. A po zajęciach jest również cheerleaderką w AZS AGH, układa choreografię i tańczy.

Dyplom i stypendium odebrał również Dominik Błaszczyk, student Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który działa m.in. w kole naukowym i Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych AGH. Organizuje spotkania integracyjne i doradza niepełnosprawnym studentom. A do tego jest wielkim miłośnikiem pokera – uczy gry i organizuje turnieje. Na stypendium, dzięki swojemu zaangażowaniu, zasłużył również Paweł Bieniek z Wydziału Górnictwa i Geologii, który nie tylko jest wolontariuszem, pomaga dzieciom i osobom ubogim czy współorganizuje Światowy Dzień Ubogich. Działa także w Kole Naukowym Geologów i jest utytułowanym pływakiem oraz biegaczem.

Stypendium to dla mnie duże wyróżnienie. Bardzo miło, że są ludzie chętni organizować konkurs „STALe przełamując bariery” i promować pozytywne działania społeczne – mówi Paweł Bieniek, nagrodzony student Wydziału Górnictwa i Geologii.

Bariery i trudności pokonuje także Mateusz Krzyszkowski z Wydziału Humanistycznego, który jest jednym z założycieli Fundacji na rzecz rozwoju kultury fizycznej „Nie widząc przeszkód”. Aktywnie działa i promuje sport wśród dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. A sam szczególnie lubi blind football – gra nawet w reprezentacji Polski w tej dyscyplinie.

Z kolei Radosław Grajny, nagrodzony stypendium student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki pomaga kolegom z niepełnosprawnościami w codziennych trudnościach i w zdobywaniu materiałów do nauki. Nie tylko jest ich asystentem, ale i organizuje wydarzenia integracyjne w AGH. Hobbystycznie zaś, jako perkusista zespołu Sweet Molly, bierze udział w koncertach charytatywnych.

Konkurs „STALe przełamując bariery” był dla mnie okazją do podsumowania moich dotychczasowych działań, których celem było właśnie przełamywanie barier. Sprawiło to, że dostrzegłem, iż w mojej niewidzialnej dla niektórych pracy, tkwi więcej dobra, niż mogłoby się wydawać, gdyż moje działania są dla tych osób ogromnym ułatwieniem i pomocą – podkreśla Radosław Grajny, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Stypendia, które są nagrodą za ich trud i motywacją do dalszej pracy, w siódmej edycji konkursu wręczyła studentom prof. Barbara Gąciarz, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Magdalena Kuśmierz z Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.

Każdego roku z wielką przyjemnością przyglądam się osiągnięciom kolejnych studentów, którzy wywalczyli stypendium w programie „STALe przełamując bariery”. Choć są to młodzi ludzie dotknięci różnymi niepełnosprawnościami, na każdym kroku udowadniają, że mimo tego czerpią z życia pełnymi garściami, a od siebie są w stanie dać jeszcze więcej. Ich osiągnięcia, sukcesy i pasje są dowodem na to, że jeśli się czegoś bardzo chce, to nie ma takiej przeszkody, której nie można byłoby pokonać, by to osiągnąć. Stypendia to forma podziękowania za ich postawę i dawanie dobrego przykładu dla innych  – podkreśla Karolina Muza-Adamiec szef Biura Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland.

źródło: materiały prasowe firmy