Kraków podpisał Kartę Różnorodności

18 maja 2022

17 maja – w Międzynarodowym Dniu Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii – Kraków jako kolejny podmiot samorządowy przystąpił do Karty Różnorodności. Miasto zobowiązało się do podejmowania działań na rzecz równego traktowania i walki z dyskryminacją.

– Dzisiaj, w symbolicznym dniu – Międzynarodowym Dniu Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii – Kraków przystępuje i prezentuje Kartę Różnorodności. Jest ona zobowiązaniem dla miast i organizacji, aby implementować zasady równego traktowania i budować różnorodne środowisko pracy, otwarte i inkluzywne. Wierzymy, że prawa człowieka i równe traktowanie to prawa fundamentalne. Naszą motywacją jest, aby w Krakowie nikt nie czuł się wykluczony – powiedziała podczas uroczystości Nina Gabryś, pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej.

Urząd Miasta Krakowa już w 2009 r. wprowadził procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne, zapewniając bezpieczeństwo pracowników i pracowniczek. Od 2020 r. Kraków jest także sygnatariuszem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn. Od stycznia 2021 r. powołana została Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki Równościowej. W strukturze UMK funkcjonuje też stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z niepełnosprawnościami. Pełnomocnik równocześnie pełni funkcję koordynatora ds. dostępności w odniesieniu do osób ze szczególnymi potrzebami.

Urząd Miasta Krakowa od kilku lat intensywnie rozwija działania z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Kluczowym przedsięwzięciem w tym zakresie jest rozpoczęcie działań na rzecz opracowania i wdrożenia w Gminie Miejskiej Kraków Planu Równości Płci (Gender Equality Plan – GEP).