Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 (projekt)

20 lutego 2013

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zaprasza do konsultacji projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.

Obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania wynika z art. ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ. U. 2010, Nr 254, poz. 1700).

Uwagi do projektu dokumentu prosimy zgłaszać także w wersji  elektronicznej na adresy:

beata.wesolek@kprm.gov.pl oraz iwona.banaczkowska-luszcz@kprm.gov.pl.

Elektroniczna wersja dokumentu dostępna jest również na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015

Źródło: rownetraktowanie.gov.pl