Konsultacje projektu dla MSP dot. przestrzegania praw człowieka

27 sierpnia 2012

Do 26.09.2012 trwają konsultacje projektu „Draft guide for small and medium-sized enterprises (SMEs) on human rights”.

Jest to dokument opracowywany w ramach projektu  „Capacity building for SMEs in the field of human rights” finansowanego przez Komisje Europejską, i jest jednym z działan priorytetowych wskazanych przez KE w strategii CSR na lata 2011-2014.

Celem przewodnika jest dostarczenie praktycznych wskazówek MŚP odnośnie tego jak sprostać wymaganiom wynikającym z Wytycznych (Zasad Przewodnich) ONZ ds Biznesu i Praw Człowieka.

Zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje do udziału w konsultacjach.

Źródło: informacja prasowa