Konrad Ciesiołkiewicz, o zaangażowaniu Orange Polska w Kartę Różnorodności

18 lutego 2016

Zapraszamy do przeczytania wypowiedzi Konrada Ciesiołkiewicza, Dyrektora Komunikacji Korporacyjnej i CSR Orange Polska, przygotowanej z okazji 4. urodzin Karty Różnorodności w Polsce.

Orange Polska jest Opiekunem Karty Różnorodności od jej inauguracji w 2012 roku. Ten tytuł to dla nas zobowiązanie do aktywnego działania i bycia liderem zarządzania różnorodnością.

Dzięki Karcie możemy dzielić się naszymi doświadczeniami z firmami należącymi do programu partnerstwa, mamy zatem wpływ na nasze otoczenie. Możliwość wymiany wiedzy, nie tylko w gronie lokalnym, ale także międzynarodowym, jest dla nas inspiracją i motywacją do podejmowania ambitnych wyzwań.

Tematyka różnorodności jest wpisana w strategię CSR Orange Polska. W trakcie 4 lat współpracy przy Karcie Różnorodności podjęliśmy wiele działań wewnętrznych, uruchomiliśmy między innymi program „Zdrowie na tak”, uwzględniający potrzeby pracowników z niepełnosprawnościami; rozwijamy i wzmacniamy wśród naszych menedżerów kompetencje zarządzania różnorodnością, dając mi możliwość udziału w szkoleniu – grze Zarzadzanie Różnorodnością, rozwijamy elastyczne formy pracy wiedząc, jak jest to istotne dla różnych grup pracowników. Otrzymaliśmy również certyfikat GEES (Gender Equality – European Standard) za zarządzanie kwestiami równowagi płci w organizacji.

W 2015 roku po raz pierwszy w naszej firmie odbył się Tydzień Różnorodności, dzięki któremu wszyscy pracownicy mogli zapoznać się z tematyką diversity i przekonać się, że jest to ważny element naszej kultury organizacyjnej.

Bez wątpienia uczestniczenie w działaniach Karty przynosi wiele korzyści, mamy więc nadzieję na kolejne lata wytężonej i efektywnej współpracy na rzecz tworzenia i promowania idei różnorodności i przekładania jej na codzienną dobrą praktykę.

Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR

Orange Polska

KR-orange-2