Konkurs Lodołamacze 2013

17 kwietnia 2013

ósma Edycja Konkursu Lodołamacze 2013 pod patronatem Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej ruszyła 16 kwietnia. Chętni do wzięcia udziału w Konkursie mogą pobrać formularze zgłoszeniowe ze strony www.lodolamacze.info.pl i przesłać do dnia 31 lipca 2013 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 września w Zamku Królewskim w Warszawie. Portal odpowiedzilanybiznes.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

W Polsce jest przeszło 4,5 mln (12,2%) osób niepełnosprawnych, a ich sytuacja na rynku pracy jest znacznie trudniejsza niż osób sprawnych. Przeważająca część pracodawców nie jest świadoma korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a nawet obawia się  zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest VIII edycja.

Patronat Honorowy
nad konkursem Lodołamacze 2013 objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska.

Ambasador Konkursu

Ogólnopolskim Ambasadorem konkursu został Pan Zbigniew Zamachowski.

Istota Konkursu Lodołamacze zawiera się w czterech punktach:

  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
  • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Adresaci Konkursu

Inicjatywa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca.

Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Etapy Konkursu

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłoniły finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2013.

Kategorie konkursowe

Zakład Pracy Chronionej – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej
Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy
Pracodawca Nieprzedsiębiorca – niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej
Kategorie dodatkowe

Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu
Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu

2006 r.    201 pracodawców,
2007 r.    267 pracodawców,
2008 r.    342 pracodawców,
2009  r.   386 pracodawców,
2010 r.    369 pracodawców,
2011 r.    350 pracodawców,
2012 r.    330 pracodawców.

Więcej informacji o Konkursie na stronie:  www.lodolamacze.info.pl

Źródło: Materiały prasowe