Konkurs „Krakowski Pracodawca Roku 2022” rozpoczęty! Trwa nabór zgłoszeń

21 sierpnia 2023

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął tegoroczną edycję konkursu „Krakowski Pracodawca Roku 2022”. Jego celem jest wyróżnienie krakowskich pracodawców, tworzących pozytywny wizerunek Miasta Krakowa, którym udało się zbudować mądrą politykę zatrudnienia, otwartą na potrzeby osób zatrudnionych. Organizator chce uhonorować firmy, które szanują pracowników i pracowniczki, dbają o ich rozwój, są wrażliwe społecznie, przeciwdziałają dyskryminacji i stawiają na tworzenie otwartej, wielokulturowej organizacji.

Udział w konkursie to dla krakowskich pracodawców szansa na zaprezentowanie firmy oraz funkcjonujących w niej działań, dobrych praktyk, projektów i procedur, które przyczyniają się do budowania przyjaznego miejsca pracy. Miejsca, w którym pracownicy czują wsparcie, widzą szansę na rozwój i w którym chcą, a nie tylko muszą pracować każdego dnia.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

– Pracodawca Roku 2022 – Nagroda Główna – dla pracodawców, którzy wykazują się polityką personalną otwartą na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także dbają o rozwój osobisty i zawodowy wszystkich zatrudnionych pracowników

Pracodawca Roku 2022 Przyjazny Cudzoziemcom – dla pracodawców, którzy szerzą wartości wielokulturowości i otwartości, wspierając rozwój i integrację osób z doświadczeniem migracji

Pracodawca Roku 2022 Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością – dla pracodawców, którzy szerzą ideę współpracy i partnerstwa, a także dostępności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością

 – Pracodawca Roku 2022 Wspierający Idee Różnorodności – dla pracodawców, którzy promują zasadę równego traktowania, aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i angażują się na rzecz budowania atmosfery wzajemnego szacunku w miejscu pracy, a także podejmują działania promujące różnorodność

Konkurs przeznaczony jest dla pracodawców, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terenie Miasta Krakowa, a także nie mają zaległości w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W kategorii Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom do konkursu kwalifikowani będą pracodawcy zatrudniający co najmniej 3 cudzoziemców.

W przypadku chęci ubiegania się o nagrodę w kategorii Pracodawca Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie zatrudniona musi być co najmniej jedna osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.gupkrakow.pl
Zgłoszenia można przesyłać do 17 września 2023 r.

Najlepsi krakowscy pracodawcy otrzymają dyplom laureata, statuetkę oraz możliwość posługiwania się tytułem „Krakowski Pracodawca Roku 2022” w danej kategorii. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2023 r. podczas jesiennej edycji Targów Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się w TAURON Arenie Kraków.

Codzienna praca i nienaganna postawa pracodawców, którzy dbają o swoich pracowników i pracowniczki, inspiruje do wykorzystywania dobrych praktyk w tworzeniu odpowiedzialnego społecznie biznesu, zapewniającego bezpieczne środowisko pracy oraz promującego idee różnorodności.

Źródło: info. pras.