Konferencja „Work Life Balance – trend czy realna potrzeba?”

3 czerwca 2014

Przed polskimi pracodawcami pojawiają się nowe wyzwania związane ze zmieniającym się stylem pracy, nowymi zjawiskami społecznymi, oczekiwaniami i potrzebami pracowników, ich hierarchią wartości. Work Life Balance to koncepcja, o której mówi się dziś coraz więcej i która dotyczy  już nie tylko pracowników, ale również pracodawców. Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w coraz większym stopniu zależy bowiem od sukcesu, jaki odnoszą oni na obu obszarach życia jednocześnie – w pracy i w domu. Tematyka godzenia życia zawodowego i osobistego była głównym tematem konferencji, zorganizowanej 28 maja w Krakowie przez Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan i Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU.

Konferencja „Work Life Balance – trend czy realna potrzeba?” była wydarzeniem finalizującym trzyletni projekt Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina”. Głównym celem spotkania było  zaprezentowanie wieloaspektowego podejście do tematu –  pokazanie różnych strategii, instrumentów i ujęć idei Work Life Balance oraz dobrych praktyk stosowanych w organizacjach.

W firmach, mimo istniejących rozwiązań kodeksowych, nadal w bardzo niewielkim stopniu korzysta się z nietypowych form zatrudnienia, przede wszystkim z elastycznej organizacji pracy. Barierą jest często nieznajomość tych rozwiązań lub złożoność ich zastosowania czy rozliczania. Stąd ważne jest odpowiednie przygotowanie kadry, aby w pełni skorzystać z możliwości, które dają np. telepraca, zadaniowy tryb pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, ruchomy czas pracy, dzielenie się pracą itp. Tym zagadnieniom poświęcona była pierwsza część konferencji. Dr Grażyna Spytek-Bandurska z Konfederacji Lewiatan omówiła kwestie elastyczności zatrudnienia w kontekście łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, a Damian Norwiński z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  zaprezentował główne założenia proponowanych przez Rząd rozwiązań oraz możliwości, jakie otworzy przed pracodawcami znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Współczesny rynek pracy wymaga od pracodawców podejmowania różnych działań, dzięki którym mogą zdobyć nowych dobrych specjalistów, jednocześnie zatrzymując pozyskane dotychczas talenty. Zatrudnienie nowych grup pracowników oraz utrzymanie osób już przeszkolonych i wdrożonych w codzienność firmy, wymaga zmiany podejścia do polityk i praktyk zarządzania kadrami. O Work Life Balance jako kluczowym elemencie strategii nowoczesnej firmy, budującym zaangażowanie pracowników i podnoszący konkurencyjność marki pracodawcy  opowiadała Aleksandra Kuźniak – Prezeska Stowarzyszania Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, a Jolanta Nosal, wiceprezeska Stowarzyszenia PLinEU omówiła koncepcję wykorzystania innowacyjnych narzędzi coachingowych do wspierania równowagi praca – rodzina. Dobre praktyki, wspierające godzenie pracy i życia osobistego, stosowane w firmach zaprezentowały Aleksandra Lichoń – HR Manager IBM oraz Ewa Wojsławowicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Koordynatorka Karty Różnorodności przedstawiła również, w jaki sposób koncepcja godzenia życia zawodowego z prywatnym wpisuje się w tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym w zarządzanie różnorodnością), pokazała najświeższe badania związane związane z WLB, a także zwróciła uwagę na znaczenie budowania kultury wspierającej w organizacjach.

Na zakończenie spotkania Kamilla Banasik-Brudny – Dyrektorka Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan ogłosiła wyniki Konkursu Dobrych Praktyk „Organizacja Przyjazna Rodzicom”.  Wyróżniono 11 małopolskich firm, które są wrażliwe na potrzeby rodziców, stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz poszukują własnych sposobów kształtowania pozytywnych relacji w miejscu pracy.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali „Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Podręcznik jest także dostępny bezpłatnie online.

źródło: informacja prasowa organizatora