Konferencja „Różnorodność w biznesie” – 3.03, Warszawa

18 lutego 2015

Z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych między 2 a 6 marca br. na wybranych giełdach na świecie, stowarzyszonych w Sustainable Stock Exchanges odbywają się konferencje poświęcone różnorodności pod hasłem „Ring the bell for gender equality”.

W ramach tej inicjatywy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z Fundacją Liderek Biznesu organizują 3 marca 2015 r. o godzinie 15.00 w siedzibie GPW konferencję skierowaną do członków zarządów i rad nadzorczych oraz dyrektorów działów HR spółek publicznych.

Konferencja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Program konferencji

15:00 – 15:05 – Powitanie – Paweł Tamborski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
15:05 – 15:20 – Otwarcie Konferencji w imieniu Ewy Kopacz, Prezes Rady Ministrów – prof. Małgorzata Fuszara, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania
15:20 – 16:05 – Kobiety w biznesie w Polsce i na świecie – prof. Małgorzata Fuszara, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania
16:05 – 16:40 – Raport „Udział kobiet w Zarządach i Radach Nadzorczych Spółek Giełdowych w Polsce na tle innych krajów” – Katarzyna Twarowska, Prezes Zarządu, Fundacja Liderek Biznesu
16:40 – 16:55 – Przerwa kawowa
16:55 – 17:15 – Planowane zmiany w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW – Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
17:15 – 17:30 – „Równość w biznesie” – prezentacja projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autorskiego narzędzia wspierającego działania równościowe w firmach
17:30 – 18:45 – Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych
18:45 – 20:00 – Bankiet

Istotnym elementem programu konferencji będzie również dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy kierować na adres: dorota.chwist@gpw.pl w terminie do 2 marca 2015 r.