Konferencja „Postaw na pracę – upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu”

13 lutego 2014

6 lutego w Wałbrzychu odbyło się spotkanie „Postaw na pracę – upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu”. Było to kolejne wydarzenie z cyklu 50 spotkań z pracodawcami, które odbywają się na terenie całego kraju w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie otworzyli Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej oraz Damian Dudała – Kierownik Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu.

Pierwszą część spotkania rozpoczęło wystąpienie Janiny Turickiej – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która opowiedziała o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu. Następnie Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprezentowała wystąpienie na temat zastosowania elastycznych form zatrudnienia w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Tę część spotkania zakończyło połączenie przez Skype’a z Ewą Wojsławowicz – menedżerką projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która przedstawiła prezentację dotyczącą zarządzania różnorodnością jako integralnego elementu budowania sukcesu firmy.

Kolejna część wydarzenia została poświęcona prezentacji dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Głos w tej sprawie zabrali: dr Marta Czaplicka-Pędzich – Pełnomocnik Rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Ariel Fecyk ze Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości” oraz Damian Dudała – Kierownik Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny pt. „Jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności biznesu wobec osób niepełnosprawnych?”, prowadzony przez dr Małgorzatę Franczak z Fundacji Eudajmonia. W dyskusji udział wzięli: Janina Turicka, Ariel Fecyk, Marta Czaplicka-Pędzich, Damian Dudała oraz Agnieszka Zaręba-Żydowicz z firmy EKOTRADE Sp. z o.o.

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję skorzystać z porad ekspertów do spraw rynku pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakresie korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika.

Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego. Patronami medialnymi wydarzenia zostali: portal Walbrzych24.com, TV Wałbrzych, Gazeta Południowa oraz portal tuwroclaw.com.

źródło: informacja prasowa Fundacji Aktywizacja