Konferencja o zarządzaniu różnorodnością – 4.12., Toruń

25 listopada 2014

Temat konferencji: Zarządzanie Różnorodnością Szansą Dla Rozwoju Przedsiębiorstw

Termin: 4 grudnia 2014

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, Sala Rady Wydziału
Konferencja organizowana jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania różnorodnością, czyli działań przedsiębiorstw/organizacji, które zmierzają do uwzględnienia i optymalnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy. W sposób szczególny na spotkaniu poruszone zostaną problemy wykorzystania potencjału i różnorodności pracowników w odniesieniu do ich: wieku, płci, doświadczenia, (nie)pełnosprawności, umiejętności, wykształcenia, postaw życiowych, stylu życia itp. Podczas zaplanowanej dyskusji podjęte zostaną m.in. zagadnienia dotyczące: modelu zarządzania różnorodnością, który mógłby wpływać na poprawę funkcjonowania firmy oraz zwiększenie jej innowacyjności i konkurencyjności; diagnozowania, wdrażania i zarządzania różnorodnością w firmach sektora MŚP; analizy dobrych praktyk związanych z zarządzaniem różnorodnością.

Program konferencji

09:00 – 09:30 – Rejestracja uczestników konferencji. Serwis kawowy
09:30 – 09:40 – Uroczyste otwarcie konferencji
09:40 – 10:00 – Wprowadzenie do zarządzania różnorodnością – założenia i praktyczne rozwiązania, Agnieszka Sznajder, FDP
10:00 – 10:20 – Młodzi ludzie na toruńskim rynku pracy – perspektywa różnorodności, dr Monika Kwiecińska-Zdrenka – UMK /Pracownia Badań SOMA
10:20 – 10:40 – Różnorodność w wielokulturowym środowisku pracy – doświadczenia australijskie, dr Kamil Zawadzki, UMK
10:40 – 11:00 – Racjonalne dozowanie różnorodności jako jeden z elementów efektywnego zarządzania, dr Krzysztof Matela – EGB Investments SA / BCC
11:00 – 11:20 – Zarządzanie wiekiem w firmie i ciągłość międzypokoleniowa, dr Stanisław Wojnicki – SW Mentoring
11:20 – 11:40 – Łączy nas różnorodność. Praktyczne aspekty tworzenia kultury włączającej w organizacji, Agnieszka Abec, FOB
11:40 – 12:00 – Przerwa, serwis kawowy
12:00 – 13:40 – Dyskusja panelowa, prowadzenie: Cezary Wojtczak – TVP Regionalna

Zaproszeni goście: Agnieszka Abec – Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Agnieszka Sznajder – Fabryka Dobrych Praktyk; dr Krzysztof Matela – EGB Investments SA / BCC; dr Maria Anna Karwowska – KPOP Lewiatan; dr Stanisław Wojnicki – SW Mentoring

13:40 – 13:50 – Podsumowanie dyskusji i zakończenie spotkania
14:00 – Lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 grudnia 2014 roku na adres e-mail: antkowiak@paip.pl.