Konferencja (Nie)równość – ile to kosztuje?

3 czerwca 2013

22 maja 2013 roku w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się konferencja „(Nie)równość płci – ile to kosztuje?”. W konferencji wzięli udział Ministrowie ze Szwecji i Polski, przedsiębiorcy, trenerzy  i ekspertki z obu krajów.

– Polska siwieje! – ostrzegł w pierwszych słowach swojego wystąpienia Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. I choć wymienił kroki, które już zostały podjęte przez rząd, by tę sytuację zmienić, jak zauważył dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, wciąż jest wiele do zrobienia. – Ta debata jest dziś konieczna. Od rozsądnie przeprowadzonych zmian zależy przecież nasza przyszła sytuacja demograficzna i gospodarcza – mówił na wstępie dr Kucharczyk.

Maria Arnholm, szwedzka Minister ds. Równouprawnienia, zachęcała, by nie bać się odważnych decyzji. Zaznaczyła, że wprowadzenie urlopu rodzicielskiego do wykorzystania wyłącznie przez ojców, możliwie największe uelastycznienie form zatrudnienia oraz inwestycja w rozwój żłobków i przedszkoli, w Szwecji się po prostu opłaciły.

Konieczność zmian potwierdzają badania. Prof. Irena E. Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej prezentowała statystyki z których jasno wynika, że sytuacja matek na rynku pracy jest bardzo zła i dlatego trudno jest kobietom podjąć decyzję o posiadaniu dzieci. Tymczasem, według prof. Kotowskiej, zmiany w tym zakresie to już nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej i moralności, ale to przede wszystkim konieczność, jeśli Polska zamierza skutecznie realizować politykę rozwoju. Z prof. Kotowską zgodziła się prof. Anne Boschini z Uniwersytetu Sztokholmskiego, która z kolei podkreśliła ogromny, niewykorzystany na rynku pracy potencjał kobiet, które często są lepiej wykształcone, zorganizowane i zmotywowane od mężczyzn.

Zmiany, postulowane przez gości konferencji, nie dotyczą, oczywiście, wyłącznie kobiet. Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, zauważyła, że mężczyźni nie będą korzystać z urlopów rodzicielskich, jeśli nie znikną pewne bariery społeczne i kulturowe. Można je pokonać prowadząc działania informacyjne i edukacyjne w mediach i szkołach.

Jeszcze dobitniej konieczność większego włączenia mężczyzn do opieki nad dziećmi wyraziła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. – Emancypacja mężczyzn to prawdo do bycia ojcem, opieki nad dzieckiem, a także społeczna akceptacja takiego stanu rzeczy, również wśród kolegów z pracy i, oczywiście, pracodawców – mówiła. Przytoczyła również statystyki, które mówią same za siebie. Choć w pracy mężczyźni spędzają średnio 2 godziny tygodniowo więcej niż kobiety, w domu pracują zaledwie 9 godzin w skali tygodnia, podczas gdy kobieta na domowe obowiązki poświęca aż 31 godzin!

Pracodawcy powinni dostrzec, że posiadający dzieci nie są dla funkcjonowania obciążeniem. Jest całkowicie przeciwnie! – udowadniała Tiina Bruno, konsultantka, twórczyni koncepcji Parent Smart Companies. – Rodzice są lepiej zorganizowanymi pracownikami, zyskują pewność siebie, są lepszymi negocjatorami i skuteczniej rozwiązują konflikty. Rodzicielstwo to najlepszy kurs zarządzania, jaki można sobie wyobrazić!

– Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni. Wciąż musimy walczyć z tradycyjnymi stereotypami związanymi z płcią – mówiła Maria Arnholm, minister ds. równouprawnienia w Szwecji, w czasie środowej konferencji. Arnholm przyznawała to chwilę po tym, gdy pochwaliła się reformami społeczno-politycznymi, które w jej kraju rozpoczęły się już w latach 70. Bo w Szwecji już dawno wydłużono urlopy rodzicielskie i objęto zdecydowaną większość dzieci opieką przedszkolną (94 proc. dzieci w wieku od trzech do pięciu lat ma zapewnioną instytucjonalną opiekę). – Wierzę, że wam się uda – powiedziała min. Arnholm. Więcej

Równość płci to wykorzystanie zdolności i umiejętności połowy populacji, połowy często lepiej wykształconej. Dla nas, mężczyzn, oznacza to stanie się ojcami w pełnym tego słowa znaczeniu – nie tylko ani nie przede wszystkim w sensie prokreacyjnym – twierdzi Staffan Herrström, ambasador Szwecji w Polsce Więcej

Zdjęcia z konferencji tutaj

Nagranie z konferencji dostępne jest tutaj

Prezentacje przedstawione podczas konferencji:

Godzenie życia zawodowego z rodzinnym a odnowa demograficzna Europy i zatrudnienie – prezentacja prof. Ireny E. Kotowskiej
Economic costs of gender equality – prezentacja prof. Anne Boschini [język angielski]

Źrodło: rownoscplci.pl