Konferencja „Młodzież w strategiach CSR”

8 września 2017

11 października w Warszawie odbędzie się Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR, podczas której zaprezentowane zostaną rozwiązania europejskie i azjatyckie w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas wydarzenia gośćmi będą przedstawiciele administracji publicznej, biznesu oraz organizacji non-profit z Indii, Filipin, Tajlandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Wydarzenie jest objęte patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

DATA: 11 października 2017; rejestracja od godz. 9:30
MIEJSCE: Zebra Tower, Sala konferencyjna, 12 piętro, ul. Mokotowska 1, Warszawa

Udział w konferencji jest płatny (30zł).

Podczas wydarzenia przedstawiciele globalnych korporacji zaprezentują rozwiązania zawarte w strategiach CSR firm ponadnarodowych, a organizacjom non-profit wskazane zostaną sposoby korzystania z zasobów biznesu. Będzie to okazja by zapoznać się również z azjatycką kulturą CSR i przekonać się czy tak bardzo różni się od tej europejskiej.

Dlaczego młodzież?

Organizatorem konferencji jest Fundacja Autokreacja, którą dotychczasowe doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi utwierdziło w przekonaniu, że są to osoby przedsiębiorcze i kreatywne, które jednak nie mają wystarczającej wiedzy lub możliwości do realizacji swojego pomysłu, implementowania projektu, znalezienia wymarzonej pracy, czy też założenia start-upu. Stąd grupą docelową wydarzenia są przedstawiciele przedsiębiorstw, które w swoich strategiach uwzględniają młodych ludzi oraz organizacje non-profit, które mają bezpośredni kontakt z młodzieżą i ich potrzebami.

Networking na rzecz rozwoju

Elementem kulminacyjnym konferencji EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR konferencji będzie “Wieczór CSR”, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję do networkingu i podjęcia dyskusji na temat możliwości współpracy w wymiarze międzynarodowym.

Więcej informacji o tym jak wziąć udział znajduje się na stronie www.csr-youth.eu/konferencja/
Kontakt: konferencja@csr-youth.eu