Konferencja dotycząca innowacji społecznych w polityce rodzinnej

22 maja 2014

Zapraszamy na konferencję dotyczącą innowacji społecznych w polityce rodzinnej. Spotkanie odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 maja 2014 r. w godz. 10.00 – 15.00.

Podczas konferencji odbędą się dwa panele tematyczne:  Równość, rodzina, praca – dobre praktyki w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych oraz Polityka państwa wobec rodzin potrzebujących wsparcia.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Ambasadą Finlandii. Podczas jej trwania zaprezentowana zostanie publikacja „100 fińskich innowacji społecznych”, która została wydana w języku polskim przy wsparciu Ambasady Finlandii.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni posłowie/anki, przedstawiciele/ki administracji rządowej, organizacji pozarządowych, a także środowiska naukowego.

więcej o wydarzeniu

źródło: rownetraktowanie.gov.pl