Konferencja „Diversity Pays! Różnorodność się opłaca!”

1 marca 2013

W piątek 8 marca o godzinie 10:00 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja  „Diversity Pays! Różnorodność się opłaca!”

Konferencja skupia się na analizie zjawiska, jakim jest wspieranie różnorodności w biznesie i ekonomii. Pierwsza jej część poświęcona będzie przedstawieniu praktycznych przykładów implementacji rozwiązań tego typu i płynących z tego korzyści oraz pojawiających się trudności. Analiza wielu case studies pozwolić ma na pokazanie dobrych praktyk oraz potencjalnych problemów. Druga część konferencji poświęcona będzie naukowej analizie przyczyn, rodzajów i skutków polityk różnorodnościowych dla pracowników/pracowniczek oraz klientek/klientów.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Program

9:30 Rejestracja uczestniczek i uczestników

10:00 Otwarcie konferencji
10:10 „Diversity Business Value” – Andreas Citak (Fundacja LGBT Business Forum)
10:25 „Diversity Management” – Ewa Puzdrowska i Przemysław Tymiński (British Council)
10:45 „Diversity Index” – Agnieszka Sznajder (Diversity Index)
11:05 „Kodeks równego traktowania jako element zarządzania różnorodnością” – Katarzyna Kubin (Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej)

11:25 Przerwa kawowa

11:40 Panel dyskusyjny: Ralph de Chabert (SVP, Chief Diversity Officer Brown-Forman), Lalka Podobińska (Prezeska Fundacji TransFuzja), Janusz Misiarz (Fellow Travel CEO), Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), prowadzenie Andreas Citak (Fundacja LGBT Bussines Forum)
12:40 Dyskusja z publicznością

13:00 Przerwa kawowa

13:20 „Spaces and voices of diversity: on the career of a fashionable concept” – Cristina Allemann-Ghionda (University of Cologne)
13:50 „Changing America?: Gay individuals in the workplace” – Magdalena Piotrowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
14:05 „Between social responsibility and social cost – analysis of situation of Polish public sector” – Beata Gotwald (Uniwersytet Łódzki)
14:20 Dyskusja

14:40 Przerwa kawowa

15:00 „Diversity management a zarządzanie firmą rodzinną” – Maciej Duda (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
15:15 „Relacje interpersonalne, współpraca i dzielenie się wiedzą a zróżnicowanie wiekowe zespołu pracowniczego” – Bożena Afiniec (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
15:30 „Zarządzanie wiekiem jako odpowiedź na zmiany demograficzne” – Olga Czeranowska (Uniwersytet Warszawski)
15:45 Dyskusja
16:00 Zakończenie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kosmetycznych zmian.

Wstęp wolny.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Mały Dziedziniec, ul. Krakowskie Przedmieście 24, budynek Samorządu Studentów UW, sala 200 (II piętro) | Jak dotrzeć? Mapka: Jak dotrzeć na konferencję „Diversity Pays! Różnorodność się opłaca!”?

Organizator: Queer UW

Współpraca: Fundacja LGBT Bussines Forum

Partnerzy: Diversity Index, British Council, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Dofinansowanie: Zarząd Samorządu Studentów UW

Wsparcie: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, „The American Dream”

Źródło: Queer UW