Konferencja Dialog damsko-męski na rynku pracy

26 marca 2013

25 marca br. w CPS „Dialog” odbyła się konferencja „Dialog damsko-męski na rynku pracy”, podczas której rozmawiano o problemach, związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy.

Z badań statystycznych wynika bowiem, że kobiety stanowią 51,6 proc. polskiego społeczeństwa, a według prognoz ich siła ekonomiczna w światowej gospodarce wzrośnie do 2017 r. o jedną trzecią, zwiększy się też ich decyzyjność w sferze prywatnej i publicznej. To wszystko rodzi określone konsekwencje i pewne wyzwania, które stały się też przedmiotem interesującej dyskusji wśród przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, partnerów społecznych, ośrodków akademickich i naukowych oraz organizacji kobiecych.

Zebranych gości powitała Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska, zaś spotkanie otworzył Sekretarz Stanu w MPiPS dr hab. Jacek Męcina, podkreślając znaczenie tematu w kontekście dialogu społecznego. Podsekretarz Stanu w MPiPS Elżbieta Seredyn zwróciła uwagę na równość płci w polityce społecznej i przedstawiła konkretne działania w tym obszarze resortu pracy.

Poruszenie wzbudziło wystąpienie Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych prof. Kazimierza Frieske: „Być kobietą – marnie, marniej, ale nie najmarniej”. Profesor postawił tezę, że generalnie kobietom wiedzie się marnie – niewykluczone, że w Europie w ostatnich latach nieco marniej – ale w Polsce wcale nie jest im najgorzej. Kolejne prezentacje zawierały analizę sytuacji kobiet w sferze prywatnej i zawodowej, które z tym stwierdzeniem polemizowały. Doktor Barbara Bobrowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła analizy i prognozy odnośnie kobiet na rynku pracy, zaś Aleksandra Niżyńska, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych, zastanawiała się nad kwestią partnerstwa kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej. Przedstawione dane stały się przyczynkiem do dyskusji wśród reprezentantów partnerów społecznych, m.in. dr Moniki Gładoch z Pracodawców RP, Małgorzaty Lewickiej z Forum Związków Zawodowych, Bogusławy Nowak-Turowieckiej ze Związku Rzemiosła Polskiego , oraz zaproszonych Gości.

Pełna relacja z konferencji ukaże się w numerze 2/2013 (37) kwartalnika „Dialog”.

Źródło: cpsdialog.pl