Komisja Europejska opublikowała raport o równości w UE

8 marca 2017

 

W Międzynarodowym Dniu Kobiet Komisja Europejska opublikowała raport poświęcony równości kobiet i mężczyzn, pokazujący przykłady jak prawodawstwo UE, wprowadzane wytyczne i działania wpływają na proces wyrównywania szans w poszczególnych krajach Unii.

Sześćdziesiąt lat temu, równość kobiet i mężczyzn została uwzględniona w Traktacie Rzymskim, jako jedna z podstawowych wartości przyświecających Unii Europejskiej. Dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, poziom zatrudnienia kobiet jest rekordowo wysoki, jednak różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pozostaje i wynosi obecnie ok. 16,3% na korzyść mężczyzn. Kobiety nadal również mierzą się ze „szklanym sufitem”, jeśli chodzi o obejmowanie stanowisk kierowniczych – nawet w samej Komisji cel udziału 40% kobiet na średnich i wyższych stanowiskach ma być osiągnięty dopiero ok 2019 roku.

POBIERZ RAPORT

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: – Europa jest pionierem równości płci i to jest coś, z czego powinniśmy być dumni. Czy to w zakresie zatrudnienia i pracy, szkolenia zawodowego, zabezpieczenia społecznego i dostępu do towarów i usług – kobiety i mężczyźni powinni być traktowane jednakowo. Takie jest prawo. Niestety droga do rzeczywistej równości wymaga jeszcze pokonania kilku przeszkód. Dlatego nie możemy się poddać.  Jako przewodniczący KE ustanowiłem równość podstawą naszej administracji i jestem dumny, z naszych postępów w osiągnięciu 40% kobiet na wyższych stanowiskach.  Ale jeśli nietolerancja i szowinizm będzie zyskiwać na sile musimy pracować dwa razy ciężej na rzecz równości i promować nasze idee z pomocą prostego i bardzo europejskiego komunikatu:.. równość płci nie jest naszą aspiracją- jest naszym podstawowym prawem.

Opublikowany dzisiaj raport prezentuje przegląd głównych polityk UE i zmian prawnych wprowadzonych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz przykłady działań z poszczególnych krajów członkowskich.

Raport pokazuje, że kobiety nadal napotykają na problemy w różnych dziedzinach:

– Stopa bezrobocia kobiet pozostaje bardzo wysoka w krajach południowych, w szczególności w stosunku do stopy bezrobocia mężczyzn.

– Kobiety wciąż zarabiają średnio 40% mniej niż mężczyźni prawie we wszystkich krajach UE a różnica wysokości  emerytur wynosi średnio 38%.

– Tylko cztery kraje UE – Francja, Włochy, Finlandia i Szwecja – mają co najmniej 30% kobiet w zarządach dużych spółek.

– Kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane w polityce. W ośmiu krajach (Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Węgry, Malta i Rumunia) kobiety stanowiły mniej niż 20% członków parlamentów.

Przeczytaj cały RAPORT