Komisja Europejska ogłasza 3. edycję Nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”

10 grudnia 2023

6 grudnia 2023 r. komisarz europejska ds. równości, Helena Dalli, zainaugurowała trzecią edycję Nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”. Konkurs jest częścią Strategii na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025.

Nagroda ma na celu nagłośnienie i wyróżnienie najlepszych praktyk, będących źródłem inspiracji dla europejskich miast pragnących tworzyć zróżnicowane i inkluzywne środowisko dla swoich obywateli. Założenie inicjatywy to promocja różnorodności jako źródła bogactwa i innowacji wzmacniających poczucie przynależności obywateli.

Nagroda zostanie przyznana trzem miastom w dwóch kategoriach:

  • władze lokalne poniżej 50 tys. mieszkańców,
  • władze lokalne powyżej 50 tys. mieszkańców.

W 2024 r. zostanie również przyznana nagroda specjalna dla władz lokalnych przeciwdziałających przemocy wobec kobiet. W tej kategorii wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.

Ceremonia wręczenia nagród będzie mieć miejsce podczas Inauguracji Miesiąca Różnorodności UE w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Kto może aplikować?

władze lokalne (miasta lub regiony w UE). Wnioski muszą być składane przez oficjalnego przedstawiciela.

Jak aplikować?

  • Kandydaci muszą utworzyć profil i złożyć wniosek za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego.
  • Należy wypełnić wszystkie sekcje internetowego formularza zgłoszeniowego i przesłać go do dnia 15 lutego 2024 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.
  • Wnioski można wypełniać w dowolnym języku urzędowym UE. Zostaną one przetłumaczone na język angielski za pomocą automatycznego tłumacza. W miarę możliwości zachęca się wnioskodawców do składania propozycji projektów w języku angielskim, aby ułatwić obsługę wniosków.
  • Wnioskodawcy mogą również przesłać lub podać link do 10-slajdowej prezentacji PowerPoint, aby zilustrować swój wniosek.
  • Wnioskodawcy muszą załączyć deklarację honorową (załącznik III) podpisaną przez burmistrza lub najwyższego rangą przedstawiciela, upoważnionego na mocy prawa krajowego do prawnego reprezentowania miasta/regionu.

Więcej informacji na stronie: eudiversity2024.eu/the-award/apply

Źródło: inf. pras.