Kobiety wracają na rynek pracy dzięki wsparciu Henkla i Fundacji Miejsce Kobiet

10 października 2017

Zakończyła się 7. edycja projektu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”, realizowanego przez firmę Henkel, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariusza Karty Różnorodności. Dane Fundacji „Miejsce Kobiet”, partnera merytorycznego inicjatywy, wskazują, że w 3 miesiące od ukończenia szkolenia już 1/3 uczestniczek tej edycji powróciła do pracy.

– Statystyki mierzące efektywność projektu aktywizacji zawodowej dla kobiet „W drodze do pracy”, które prowadzimy od początku realizacji programu czyli od 2013 roku, pokazują jego wysoką skuteczność. Średnio co drugiej uczestniczce udaje się powrócić z sukcesem do zawodowej aktywności. Ten projekt doskonale wpisuje się w politykę różnorodności firmy Henkel, w tym wspierania karier kobiet – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

U podstaw projektu „W drodze do pracy” leży dokładne zrozumienie potrzeb kobiet pozostających długi czas, co najmniej rok, poza rynkiem pracy. Blisko 3-mięsięczny kurs, w trakcie którego uczestniczki biorą udział między innymi w intensywnym, komplementarnym kursie aktywizacji zawodowej „Spadochron”, pozwala im stopniowo nabierać pewności siebie i odbudowywać wiarę we własne kompetencje i możliwości. Kluczowym elementem programu jest stopniowe pokonywanie kolejnych wewnętrznych i zewnętrznych barier, narosłych podczas przedłużającego się pozostawania poza rynkiem pracy. Dzieje się tak za sprawą elementów coachingowych kursu, np. indywidualnych sesji z trenerami
i psychologami.

 – Elementem, który okazał się prawdziwym spoiwem programu „W drodze do pracy” jest wzajemne wsparcie, jakie okazują sobie uczestniczki. Wiele z nich, nawet po kursie, spotyka się nadal, mają grupy wsparcia na Facebooku, dzielą się radami, problemami. To bardzo cenna więź, kapitał społeczny, który procentuje. A nas nic tak nie cieszy jak informacja o tym, że kolejna kursantka znalazła pracę. To motywuje do dalszych działańmówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt.

W ramach każdej edycji projektu „W drodze do pracy” odbywają się także ćwiczenia z autoprezentacji, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości oraz kierunkowe szkolenia zawodowe. Dzięki temu uczestniczki nie mają obaw i decydują się podejmować pracę czasami w  zupełnie innym zawodzie, niż przed przerwą. Kilkanaście procent pań, które powróciły na rynek pracy za sprawą programu, zdecydowało się także na otwarcie własnej działalności – taką jak np. spółdzielnia socjalna, sklep z bielizną, doradztwo, działalność edukacyjna bądź artystyczna.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl i www.henkel.pl.

źródło: materiały prasowe firmy