Kobiety wobec wyzwań rynku pracy – debata

30 listopada 2015

W piątek, 4 grudnia Sieć Przedsiębiorczych Kobiet w partnerstwie z Parlamentem Europejskim organizuje debatę poświęconą kobietom na rynku pracy.

Eksperci i ekspertki odpowiedzą na pytania takie jak: Dokąd zmierza rynek pracy i jak jego przemiany wpływają na aktywność zawodową kobiet? Jakie przepisy prawne i działania instytucjonalne sprzyjają wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy? Czy istniejące przepisy prawne w sposób wystarczający wspierają aktywność zawodową kobiet ? Czy parytety (kwoty) są skuteczne w wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy?

W debacie wezmą udział:
dr Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ, członkini Komisji Praw kobiet i Równouprawnienia PE
dr Ewa RUMIŃSKA-ZIMNY, prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy SGH
Karolina KĘDZIORA, Radca prawny, Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Maja MEISSNER, właścicielka firmy, mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
Włodzimerz MARCIŃSKI, ekspert ds. cyfryzacji.