Kobiety w biznesie – analiza

19 grudnia 2012

Mimo wielu pozytywnych zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy, wciąż aktualne pozostają zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, nierówny dostęp do awansów, niski udział kobiet w zarządach czy nierówne wynagrodzenie za tę samą pracę. W analizie „Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania” Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje na obecne trendy zwiększania udziału kobiet w biznesie oraz rozwiązania na przyszłość.

W analizie poruszono zagadnienia związane z:

  • zatrudnieniem kobiet w spółkach giełdowych, w tym w zarządach tych spółek;
  • gorszą od mężczyzn sytuacją kobiet w miejscu pracy;
  • kobiecym stylem zarządzania,
  • wartością, jaką wnosi zarządzanie różnorodnością,
  • kwotami w biznesie.

Jak zauważa Magdalena Andrejczuk, Koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce, kwestia kobiet w biznesie dotyczy całego społeczeństwa: – Elastyczny czas pracy, pewność po powrocie po urlopie rodzicielskim, sprawiedliwy system wynagrodzeń i dostęp do szkoleń i awansów w równym stopniu dotyczą również mężczyzn. Ten dyskurs obejmuje takie kwestie jak efektywność, kreatywność, różnorodność oraz innowacyjność. Tak bowiem można opisać wyłącznie zespół, w którym są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Badania mówią jednoznacznie – spółki z kobietami w zarządzie osiągają znacznie wyższe zyski.

Temat komentują: Viviane Reding (Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. sprawiedliwości), Iwona Georgiew (Partner Deloitte, kieruje programem Diversity w Europie Środkowej i klubem dla kobiet biznesu „SheXO”), Zbigniew Gajewski (Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju, PKPP Lewiatan) oraz Magdalena Andrejczuk (Koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce, FOB).

Analiza tematyczna FOB to cyklicznie wydawany dokument, przygotowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i udostępniany uczestnikom Programu Partnerstwa, a w późniejszym czasie upubliczniany również dla pozostałych interesariuszy. Pozostałe trzy analizy z 2012 roku zostaną zamieszczone na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl w roku 2013.