Każdy z nas jest inny, ale wszyscy równi.

3 grudnia 2015

Dziś (3 grudnia) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnospranościami. To dobra okazja, aby bliżej przyjrzeć się tematowi. Współpracując z wieloma organizacjami społecznymi nauczyłam się już, że mówimy „osoba z niepełnosprawnością”, a nie „osoba niepełnosprawna”. I nie jest to dla mnie tylko kwestia semantyki. Za tym idzie istotna zmiana społeczna w postrzeganiu niepełnosprawności.

Przyjęta w Polsce w 2012 roku Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością mówi, że nie indywidualne ograniczenia, ale „zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu” czynią człowieka niepełnosprawnym. Do nas wszystkich należy usuwanie tych barier.

Dziś pod hasłem „Kiedy każdy z nas czuje się dobrze, wszyscy czujemy się lepiej” mówimy o przełamywaniu tych barier w naszym miejscu pracy.

Z myślą o naszych pracownikach z niepełnosprawnościami stworzyliśmy program „Zdrowie na TAK”. Umożliwiamy dzięki niemu: dostęp do dodatkowego pakietu usług medycznych. tj. konsultacje lekarza rehabilitacji, zabiegi fizjoterapeutyczne, pomoc w uzyskaniu orzeczeń o niepełnosprawności, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością a także pomoc profesjonalnych konsultantów. Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać raz na 2 lata finansowy pakiet adaptacyjny, który mogą przeznaczyć np. na zakup niezbędnego sprzętu lub udział w turnusie rehabilitacyjnym.

Już teraz możemy powiedzieć, że nasze działania w ramach programu spowodowały zwiększenie świadomości menadżerów o obecności pracowników z niepełnosprawnościami w firmie oraz przysługujących im prawach. Pracownicy z kolei przekonali się, że stwarzamy im przyjazne środowisko pracy i wspieramy w  codziennym funkcjonowaniu w firmie.

Działamy też na rzecz równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy partnerem programu społecznego „Tak-pełnosprawni”, którego celem jest promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i zapobieganie dyskryminacji tej grupy społecznej.

W ramach programu „Orange bez barier” staramy się również, aby usługi oferowane przez Orange były dostępne dla wszystkich klientów, niezależnie od stopnia ich sprawności, wiedzy czy umiejętności.

Przygotowaliśmy ponad 150 salonów do obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Zapewniamy w nich swobodny dostęp bez barier architektonicznych, oznaczone stanowisko z niskim biurkiem i  dodatkowo przeszkolonych konsultantów. Natomiast w każdym naszym salonie dajemy możliwość wydrukowania dokumentów powiększoną czcionką, złożenia zlecenia na otrzymywanie faktury i dokumentów w pliku tekstowym, powiększoną czcionką czy w alfabecie Braille’a. Klienci niesłyszący mogą skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego.

Dodatkowo przy oferowanych aparatach telefonicznych wprowadziliśmy oznaczenia funkcji przydatnych dla osób z niepełnosprawnościami. Mają one za zadanie ułatwić optymalny dobór aparatu do potrzeb danego klienta przy uwzględnieniu rodzaju niepełnosprawności.

W ramach programu „Orange bez barier” staramy się być jak najlepiej dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, a pomaga nam w tym Fundacja Integracja.
Informacje o udogodnieniach można również znaleźć na naszej stronie internetowej www.orange.pl w zakładce Oferta >> Bez barier.

Liczne udogodnienia wprowadziliśmy również na naszej stronie internetowej. Od 3 lat pracujemy wspólnie z naszym partnerem społecznym, Fundacją Widzialni, nad dostosowaniem jej do wymogów standardu dostępnosci WCAG 2.0. Fundacja prowadzi audyty strony pod względem jej dostępności i pomaga nam we wprowadzaniu odpowiednich zmian. Sukcesywnie szkolimy naszych pracowników, współpracowników i dostawców pod względem dostępności serwisów internetowych.

Z jednej strony to udało się zrobić wiele, z drugiej – zostało jeszcze wiele do zrobienia. Ważne, że pierwszy krok już za nami i jesteśmy na dobrej drodze…

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzimy od 1992 roku. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W 2006 roku została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Znalazły się w niej m.in. zapisy mówiące o prawach osób niepełnosprawnych do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Znalazły się niej także niezwykle ważne zapisy dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji. W 2012 r. Konwencję ratyfikowała Polska.

Autorka: Monika Kulik, ekspertka ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu w Orange Polska.

Artykuł ukazał się na Blogu Orange Polska.